Akçansa'nın organizasyon yapısı şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilmekte, yetenek yönetimi ise bu çalışmaların temel girdisini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, çalışanların ve şirketin ihtiyaç ve beklentileri sürekli olarak değerlendirilmektedir. Yetenek yönetimi uygulamaları şirket İnsan Kaynakları anahtar performans göstergeleri ile desteklenmekte ve yetenek gruplarının eğitim ve gelişimlerine büyük önem verilmektedir. Bugünün ve geleceğin liderlerinin gelişimine katkıda bulunmak, yönetim rollerine yeni geçiş yapmış çalışanların yeni rollerine uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla birçok çeşitli program yürütülmektedir.

Yetenek yönetimi ile çalışanların yalnızca davranışsal değil teknik anlamda da gelişimi desteklenmekte, her yıl ihtiyaca yönelik oluşturulmuş gelişim programları hayata geçirilmektedir. Mentorlük uygulamaları, rotasyonlar ve farklı projelerde yer alma imkanı ile çalışanlara gelişim fırsatları sunulmaktadır.