ÇALIŞANLARIN BRÜT BAZ MAAŞLARININ %3'Ü ORANINDA KATKI SAĞLADIĞI EMEKLİLİK HESABINA AKÇANSA DA AYNI ORANDA KATKIDA BULUNMAKTADIR. KAPSAM DIŞI ÇALIŞANLARIN %63,3'Ü BİREYSEL EMEKLİLİK FONUNDAN FAYDALANMAKTADIR.

Akçansa çalışanlarına, ücret politikası dahilinde, sorumluluk düzeyleri, bilgi, beceri ve deneyimleri, görev kapsamları dikkate alınarak rekabetçi ve adil bir baz ücret ödenmektedir. Çalışanların toplam gelir paketleri bireysel performansa bağlı elde edilen primlere veya kıdeme bağlı teşvik ikramiyelerine göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, ücretlendirme politikası gereği hiçbir koşulda dil, din, ırk, cinsiyet ya da diğer kişisel niteliklere bağlı olarak ayrımcı uygulamalarda bulunulmamaktadır.

Akçansa ücret politikası adil, rekabetçi, yüksek performansı ödüllen diren ve ülke genel ücret seviyeleri ile uyumlu şekilde oluşturulmuştur. Ücretlendirme politikası üst düzey yöneticileri de kapsamakta olup, üst düzey yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı iki bileşen doğrultusunda belirlenmektedir.

Akçansa ücretlendirme politikası "İş Ailesi Modeli" üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır. Bu model dahilinde, şirket içinde roller, temel sorumluluklar, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlanmaktadır. Değişken ücret modeli ile bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesi, hedeflerin üzerine çıkılması, çalışanların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve hedef odaklı performans kültürünün güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Çalışanların yan hakları, ihtiyaçları doğrultusunda maksimum faydayı sağlayacak şekilde esnekleştirilmiştir. Akçansa, çalışanlarına bireysel emeklilik sigortası, özel sağlık sigortası ve hayat sigortası gibi çeşitli yan haklar sunmakta ve tüm çalışanlarına ferdi kaza sigortası sağlamaktadır. Ayrıca, Akçansa sorumluluk düzeylerine göre kapsam dışı çalışanlarına bireysel emeklilik sigortası imkanı sunmaktadır. Çalışanların brüt baz maaşlarının %3’ü oranında katkı sağladığı emeklilik hesabına Akçansa da aynı oranda katkıda bulunmaktadır. Kapsam dışı çalışanların %63,3’ü bireysel emeklilik fonundan faydalanmaktadır.

Akçansa, çalışanların fikir ve önerileriyle şirket süreç ve uygulamalarında aktif rol almalarını teşvik etmektedir. Bu kapsamda başarılı bulunan çalışanların ve ekiplerin ödüllendirilmesi amacıyla "Akçansa’dan Bir Gece", "Performans Özel Ödüllendirmeleri", "İcra Komitesi Özel Takdir Ödülleri", "Yılın İSG Öncüleri Ödülleri", "Ekip Ödülleri", "Yılın Öneri Yıldızları Ödülleri", "Kıdem Plaketleri" gibi çeşitli takdir ve tanıma uygulamaları yürütülmektedir.