Akçansa'da performans yönetimi sistemi, şirket hedeflerinin birey ve ekip hedeflerine indirgenerek entegre edildiği, bireysel yetkinlikleri de çatısı altına alan ve tüm yıl boyunca etkin olarak yönetildiği bir süreci kapsamaktadır. Her yılın başında kişisel ve kurumsal hedeflerin çalışan ve yöneticilerin katılımıyla belirlenmesiyle başlayan süreç, hedef takip çalışmalarıyla yılsonuna kadar devam etmektedir. Tüm performans yönetim sistemi sayesinde, çalışanların eğitim ve gelişim, iletişim, yönetime katılım ve kariyer beklentileri proaktif olarak yönetilmektedir. Performans değerlendirme sürecinin ardından çalışanlara geri bildirimde bulunulmaktadır. Performansa dayalı ücretlendirme sisteminin uygulandığı kapsam dışı beyaz ve mavi yakalı çalışanlara geri bildirim verilmektedir.