Akçansa, çalışanların üst yönetimle bir araya geldiği, bilgi, fikir ve önerilerin paylaşıldığı motivasyon ve sohbet toplantıları ("İletişim Toplantıları", "Sizi Dinliyoruz") organize ederek karşılıklı paylaşımı ve çalışan katılımını teşvik etmektedir.

Periyodik olarak gerçekleştirilen Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ile çalışanların memnuniyet ve bağlılık düzeyleri ölçülerek gelişim alanları tespit edilmektedir. "Öneri Sistemi" ile çalışanların yenilikçi fikirleri organizasyon için değere dönüştürülmekte, iyileştirmeler gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmaktadır.

Farklı fonksiyon ve lokasyonlardan çalışanlarıın gönüllülük esasına göre katılım sağladığı "Çalışan Elçileri Konseyi" çalışanlarla ilgili plan ve uygulamaların organizasyon içerisinde yayılmasında bir köprü oluşturmaktadır. Çalışan Elçileri Konseyi, karşılıklı iletişimi kılmak, bu yönde güçlü, güvenilir ve açık bir kanal yaratmak üzere çalışmaktadır.

Kapsam dışı çalışanların dahil olduğu performans, gelişim ve öğrenme süreçlerinin etkinliğini, verimliliğini ve diğer İK uygulamaları ile entegrasyonu artırmak amacıyla kullanılan bulut teknolojisi uygulaması olan "MozaİK" ile çalışanların farklı beklentilerine kullanıcı dostu yapı ile cevap verilmekte, ofisten bağımsız olarak her yerden modüllere erişim imkanı sunulmaktadır.