İHTİYAÇLARA GÖRE FARKLILAŞTIRILMIŞ SÜREKLİ GELİŞİM PROGRAMLARI (KOÇLUK, İÇ MENTORLUK "KARİYER ÇINARI", "POZİTİF LİDERLİK=POZİTİF İKLİM" LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMLARI, GELİŞİM VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ, 360 DERECE VB DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI) İLE DESTEKLENMEKTEDİR.

Akçansa, "sınırların ötesinde sürdürülebilir büyüme" vizyonu doğrultusunda "insan odağını" en önemli değer olarak görmekte ve çalışanlarının gelişimini sağlayacak bir iş ortamı oluşturmayı öncelik kabul etmektedir. Çalışanlarını organizasyonel, stratejik, bireysel ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda şekillendirilen eğitim ve gelişim programlarıyla desteklemekte ve bu sayede sürdürülebilir insan kaynağı yaratmaktadır.

Akçansa hedeflediği kurum kültürüne, iş hedeflerinin gerçekleşmesine, şirket stratejisine ve çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmaya yönelik gerekli imkanları sunmaktadır. Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları, üstlendikleri ve üstlenecekleri sorumluluklara uygun olarak oluşturulan bireysel gelişim planları ile takip edilmektedir. Eğitim uygulamaları, mesleki gelişimin yanında Akçansa, çalışanlar arasında yeni etkileşim ortamları yaratmakta ve çalışan motivasyonuna olumlu katkılar sağlamaktadır.

Her yıl düzenlenen Liderlik Toplantıları, Liderlik Stili Anketi, Organizasyonel İklim Anketi, Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerin liderlik yolculuklarında sürekli gelişim hedeflenmektedir. İhtiyaçlara göre farklılaştırılmış sürekli gelişim programları (koçluk, iç mentorluk "Kariyer Çınarı", "Pozitif Liderlik=Pozitif İklim" liderlik gelişim programları, gelişim ve değerlendirme merkezi, 360 derece vb değerlendirme uygulamaları) ile desteklenmektedir.

Akçansa çalışanları, şirket bünyesinde oluşturulan eğitimlerin yanında HeidelbergCement, Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerden de faydalanabilmektedir. Akçansa, çalışanlarının mevcut pozisyonlarının gerektirdiği nitelikleri kazanmaları adına ya da ileriye dönük kariyer gelişimi kapsamındaki ihtiyaçları doğrultusunda gelişim sağlama ları için akademik eğitimlerini ve yabancı dillerine geliştirme çabalarını teşvik etmekte ve maddi olarak desteklemektedir.

Akçansa yöneticileri, iş ve ekiplerini "ilham veren liderlik" misyonu ile yönetmektedir. Tüm yöneticiler ortak vizyon, misyon ve değerlerle Akçansa Ailesi'nin gelişimine odaklanmayı, güven yaratarak şeffaf ve sürekli bir iletişim içinde olumlu bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Her yıl düzenlenen Liderlik Toplantıları, Liderlik Stili Anketi, Organizasyonel İklim Anketi, Liderlik Gelişim Programları ile yöneticilerin liderlik yolculuklarında sürekli gelişim hedeflenmektedir.