AKÇANSA OPERASYONLARINDA 2015 YILI SONU İTİBARİYLE 1.129 ÇALIŞAN GÖREV ALMAKTADIR.

Sektörünün lider ve en beğenilen şirketi olarak Akçansa, çalışanların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayacak pozitif organizasyonel iklim yaratma önceliğiyle hareket etmektedir. İnsan kaynakları süreçleri, İş Kanunu hükümlerinin yanı sıra ILO Konvansiyonları, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi anlaşma ve kararlar rehberliğinde yürütülmektedir. Akçansa ayrıca, 2014 yılında imzaladığı BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin çalışma hayatına yönelik belirlemiş olduğu prensipleri benimsemektedir.

Akçansa'da çalışma hayatına yönelik hedefler üst yönetimden başlayarak tüm çalışanlara yayılmakta ve performans süreci objektif göstergelerle izlenmektedir. Hedef yayılımından ve performans göstergelerinin takibinden İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı sorumlu olup, raporlama İcra Komitesi'ne yapılmaktadır. İnsan Kaynakları, Sürdürülebilirlik Komitesi'nde de etkin rol üstlenerek sürdürülebilirliğin insan kaynakları süreçlerine entegrasyonunu sağlamaktadır.

İnsan Kaynakları Stratejik Odağımız

Etkin, yalın, yaygınlaştırılabilir süreç ve uygulamalar kurgulayarak, değişime liderlik ederek

  • Pozitif organizasyonel iklimin güçlendirilmesini desteklemek,
  • Liderlik gelişimini hızlandırmak,
  • Çalışanlar için öğrenme ve gelişim deneyimini geliştirmek
  • Çalışanların yönetime katılımını ve geliştirilmesini teşvik etmek,
  • Yeteneklerin şirkete kazandırılmasına ve bağlılıklarına öncülük etmek,
  • Paydaşların katılımını ve memnuniyetini sağlamaktır.

Akçansa İnsan Kaynaklarının misyonu, vizyoner bir liderlik anlayışının var olduğu, kurumsal ve bireysel gelişime odaklı, etkin yönetim sistemleri ve yöneticileri ile rakiplerinden ayrışan, tüm çalışanları için "anlamlı bir iş" ve "mutlu bir iş ortamı" sunan bir iklim oluşturabilmektir. Çimento sektörü, üretimin otomasyona dayalı ve teknoloji ve makine yoğun bir süreç olması nedeniyle, diğer sanayi türlerine göre daha az sayıda çalışanla büyük miktarda üretimin gerçekleştirilebildiği bir sektördür. Akçansa operasyonlarında 2015 yılı sonu itibariyle 1.129 çalışan görev almaktadır.

Çalışan Demografisi (kişi)Çalışan Yaş Dağılımı (kişi)

İnsan Yönetimine Altın Standart

Sürekli gelişim perspektifiyle Akçansa, organizasyonun performansının insan kaynakları ile geliştirilmesini yöntem olarak benimseyen uluslararası ilk ve tek insan kaynakları standardı “Investors in People” sürecine Altın kategorisi hedefiyle dahil olmuştur. Bu sayede daha yüksek performans için insana yatırım yaptığını ve mükemmeliyet standartlarına önem verdiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Süreç kapsamında Akçansa, gelişim alanlarını tespit etmiş ve İK stratejisi doğrultusunda başlattığı proje ve uygulamaları çeşitlendirerek yaygınlaştırmıştır.