Operasyonel Performans 2013 2014 2015
Tesis Sayıları
Çimento Fabrikaları 3 3 3
Agrega Üretim Tesisleri 4 4 4
Hazır Beton Üretim Tesisleri 41 38 36
Üretim Kapasitesi (milyon ton)
Çimento 9 9 9
Klinker 6,5 7 7
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Çimento 76 76 76
Klinker 95 95 97
Satışlar (milyon ton)
Çimento 6,8 6,8 6,9
Yurt İçi 5,9 6,2 6,2
Yurt Dışı 0,9 0,6 0,7
Klinker 0,9 0,7 0,7
Yurt İçi 0,0 0,1 0,0
Yurt Dışı 0,9 0,6 0,6
Hazır Beton (milyon m3) 4,8 4,7 4,4
Agrega 3,0 2,5 2,5

Finansal Performans 2013 2014 2015
Net Satışlar (milyon TL) 1.202,20 1.410,90 1.468,50
FVAÖK (milyon TL) 270,2 389,8 429,8
FVAÖK (%) 22,5 27,6 29,3
Net Kar (milyon TL) 157,9 248,8 281,1
Hisse Başına Kazanç 0,82 1,3 1,5
Hisse Başına Temettü 75,43 118,2 134,6
Net Finansal Borçlanma (milyon TL) 163,5 85 91,1
Özsermaye (milyon TL) 987,6 1.143,00 1.187,20
Toplam Varlıklar (milyon TL) 1.477,20 1.602,50 1.705,10
Yaratılan Ekonomik Değer (milyon TL) 1.202,20 1.410,90 1.468,50
Dağıtılan Ekonomik Değer (milyon TL) 1.144,10 1.293,30 1.404,10
İşletme Giderleri (TL) 914,6 991,6 1.010
Çalışan Ücret ve Yan Hakları (TL) 80,9 94,8 99,6
Hissedarlara Ödenen Temettü (TL) 110 144,4 226,3
Devlete Ödenen Vergiler (TL) 35,4 58,8 62,7
Toplumsal Yatırımlar (TL) 3,2 3,7 5,5
Satın Alma Operasyonları (milyon TL) 1.000 1.010 1.100
Yerel Satın Alma Oranı (%) 88 84 86
Biriken Ekonomik Değer (milyon TL) 58,10 117,60 64,40

Çevresel Performans 2013 2014 2015
Toplam Hammadde Tüketimi (ton) 15.457.073,44 14.499.131,37 15.144.034,77
Maden Sahalarında Üretilen Hammadde 14.082.000,89 13.093.569,77 13.638.543,68
Tedarikçilerden Satın Alınan Hammadde 1.171.658,74 1.201.631,60 1.315.494,09
Kullanılan Alternatif Hammadde 203.413,81 203.930,00 189.997,00
Alternatif Hammadde Kullanım Oranı (%) 1,32 1,41 1,25
Klinker Oranı (%) %87,1 %87,6 %88,3
1 m3 Bağlayıcı İçindeki Mineral Katkı Oranı (%) 20 19 17
Konvansiyonel Yakıt Miktarı (ton) 671.123,41 663.672,24 699.589,90
Alternatif Yakıt Miktarı (ton) 101.322,15 130.474,86 91.062,20
Toplam Enerji Tüketimi (GJ) 26.081.763,89 26.222.802,79 26.891.557,77
Doğrudan Enerji Tüketimi (GJ) 23.201.432,89 23.355.074,28 23.997.446,16
Petrokok 15.918.896,11 16.393.538,51 17.975.157,89
Yerli Linyit 2.809.790,22 1.726.743,42 1.155.250,63
İthal Kömür 2.454.763,57 2.821.358,22 3.218.684,11
Yerli Taş Kömürü 389.298,95 325.803,57 461.780,89
LPG 55.870,12 41.277,87 33.356,37
Doğalgaz 26.542,43 19.955,61 14.336,67
Alternatif Yakıtlar 1.546.271,49 2.026.397,08 1.138.879,60
Dolaylı Enerji Tüketimi-Elektrik (GJ) 2.880.331,00 2.867.728,51 2.894.111,62
Klinker Üretiminde Spesifik Enerji Tüketimi (GJ/ton klinker) 3,51 3,56 3,54
Hazır Beton Üretiminde Spesifik Enerji Tüketimi (MJ/m3 beton) 6,91 7,13 7,38
Alternatif Yakıt Tüketimiyle Gerçekleştirilen Isıl Enerji İkame Oranı (%) 6,66 8,68 4,75
Toplam Su Çekimi (milyon m3) 1,77 1,93 1,66
Yeraltı Kaynağı 1,60 1,67 1,45
Şebeke Suyu 0,18 0,25 0,21
Geri Kazanılan veya Tekrar Kullanılan Su Miktarı (m3) 358.975,44 727.727,98 842.838,81
Çimento Üretiminde Toplam CO2 Emisyonları (milyon ton) 6,16 6,04 6,24
Doğrudan (Scope1) CO 2 Emisyonları (milyon ton) 5,84 5,73 5,97
Dolaylı (Scope2) CO2 Emisyonları (milyon ton) 0,32 0,31 0,27
Klinker Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Brüt (kg CO2/ton klinker) 883 873 880
Klinker Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Net (kg CO2/ton klinker) 871 858 873
Çimento Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Brüt (kg CO2/ton çimento) 769 766 781
Çimento Üretiminde Spesifik CO2 Emisyonu-Net (kg CO2/ton çimento) 759 752 775
Çimento Üretiminde Atık Isıdan Enerji Kazanımı
Çalışmalarından Elde Edilen Enerji Tasarrufu (GJ)
354.713 361.349 345.838
Çimento Üretiminde Atık Isıdan Enerji Kazanımı
Çalışmalarından Elde Edilen Emisyon Tasarrufu (Ton CO2)
52.714 53.701 51.395
NOx Emisyonu (ton) 7.341 11.473,10 11.401,60
Spesifik NOx Emisyonu (gr/ton klinker) 1.184 1.747,76 1.679,68
SO2 Emisyonu (ton) 324 335,84 413,92
Spesifik SO 2 Emisyonu (gr/ton klinker) 49 51,16 60,98
Spesifik Metal Emisyonları (gr/ton klinker) 0,01 0,06 0,04
Spesifik UOB Emisyonları (gr/ton klinker) 26 16,76 9,75
Spesifik Dioksin ve Furan Emisyonları (µg/ton klinker) 0,02 0,07 0,03
Toz Emisyonu (ton) 140 287,78 258,49
Spesifik Toz Emisyonu (gr/ton klinker) 36 43,84 38,08
Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (ton) 914,27 1.252,45 627,67
Enerji Geri Kazanımı 197,86 873 355
Geri Kazanım 683,10 331,39 229,35
Atık Sahası 33,30 43,00 43,22
Diğer - 5,06 0,10
Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (ton) 2.113,9 3.322,26 3.851,36
Enerji Geri Kazanımı 15 0 0
Geri Kazanım 2.098,9 3.322,26 3.851,36
Hedef Ortam Bazında Toplam Atık Su Deşarjı (m3) - 257.868,0 278.641,9
Doğal Alıcı Ortam - 257.451,2 278.289,9
Atık Su Kanalı - 416,8 352,0
Kullanılan Toplam Ambalaj Malzemesi Miktarı (Ton) 2.450 1.915 2.434
Geridönüştürülen Ambalaj Malzemesi (Ton) 1.078 843 1.168
Geridönüştürülen Ambalaj Malzemesi Oranı (%) 44 44 48
Ödenen Çevre Uyum Cezası Sayısı 2 0 2
Ödenen Çevre Uyum Cezası Miktarı (TL) 58.636 0 42.024
Çevre Yatırım Harcamaları (TL) 23.150.101 22.590.623 16.019.386
Çevre Yönetim Harcamaları (TL) - 989.486 916.171

Sosyal Performans 2013 2014 2015
Çalışan Eğitimleri (kişi x saat)
Kadın 1.700 2.546 2.367
Erkek 27.743 31.553 39.123
Kapsam İçi 19.072 20.608 27.391
Kapsam Dışı 10.371 13.492 14.100
Çalışan Eğitimleri (katılımcı sayısı)
Kadın 58 69 76
Erkek 931 1.006 987
Gün Kayıplı Kaza Sıklık Oranı
Çimento Fabrikaları 4,6 2,9 7,3
Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 5,8 1,7 6,8
Kaza Şiddet Oranı
Çimento Fabrikaları 241,7 208 67,6
Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 221,5 30,3 163,9
Mesleki Hastalık Oranı
Çimento Fabrikaları 0 0 0
Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 0 0 0
Ölümlü Kaza Sayısı
Çimento Fabrikaları 0 0 0
Agrega Üretim Tesisleri 0 0 0
Hazır Beton Üretim Tesisleri 0 0 0
İSG Eğitimlerine Katılım (kişi)
Kapsam İçi 10.709 12.467 17.663
Kapsam Dışı 2.665 4.112 5.096
Toplam İSG Eğitim Saati (kişi x saat)
Kapsam İçi 19.855 20.050 21.901
Kapsam Dışı 11.017 10.870 11.089
İSG Komitesi Sayısı 6 6 6
İSG Komitelerindeki Toplam Üye Sayısı 42 42 42
İSG Komitelerinde Çalışan Temsilcisi Sayısı 12 12 12
Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılımcı Sayısı
Doğrudan İstihdam 181 254 521
Müteahhit Firma Çalışanı 19 83 60
Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişi x saat)
Doğrudan İstihdam 273 379 908,5
Müteahhit Firma Çalışanı 19 81,5 60
İşgücü Kriterleriyle Değerlendirilen Yeni Tedarikçi Oranı (%) - %15 %20
İşgücü Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı - 45 47
Denetim Sonucunda İşgücü Kriterlerine Göre Negatif Etkisi Belirlenen Tedarikçi Sayısı - 0 0
İnsan Haklarına Yönelik Maddeler İçeren Yatırım Sözleşme ve Anlaşma Sayısı - 45 47
İnsan Haklarına Yönelik Maddeler İçeren Yatırım Sözleşme ve Anlaşmaların Oranı (%) - %40 %40
Yolsuzluk Risklerine Karşı Eğitim ve İletişim Çalışmaları (sayı)
Bilgilendirilen Üst Düzey Yöneticiler - 7 7
Bilgilendirilen Çalışanlar - 580 580
Yolsuzluk Vakalarının Toplam Sayısı - - 1
Yolsuzlukla İlgili Oluşan ve Şirket ya da Çalışanlarını
Hedef Alan Yasal Vakaların Sayısı
- 0 1
Yasal Düzenlemelere Uyumsuzluktan Dolayı
Alınan Parasal Cezaların Toplam Tutarı (TL)
- 679.940 597.013
Ürün ve Hizmetlerin Sağlanma Şartlarını Düzenleyen Yasalara
Aykırılıktan Dolayı Ödenen Parasal Cezaların Toplam Tutarı (TL)
- 25.549 44.055

Çalışan Demografisi Genel Müdürlük Çimento Fabrikaları ve Ocaklar Hazır Beton ve Agrega Üretim Tesisleri Toplam
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Doğrudan İstihdam 69 177 167 837 750 754 181 234 208 1.087 1.161 1.129
Kadın 26 47 50 38 24 25 2 4 8 66 75 83
Erkek 43 130 117 799 726 729 179 230 200 1.021 1.086 1.046
Müteahhit Firma Çalışanı - - - - - - - - - 524 1.812 1.538
Sözleşme Türüne Göre Çalışanlar
Belirsiz Süreli İş Akdi - - - - - - - - - 1.084 1.156 1.124
Kadın - - - - - - - - - 66 74 81
Erkek - - - - - - - - - 1.018 1.081 1.043
Geçici İş Akdi - - - - - - - - - 3 5 5
Kadın - - - - - - - - - 0 2 2
Erkek - - - - - - - - - 3 3 3
Kategori Bazında Çalışanlar
Mavi Yakalı 1 47 39 616 577 573 77 124 107 597 749 719
Kadın 0 2 0 4 3 3 0 0 0 4 5 3
Erkek 1 45 39 612 574 570 77 124 107 593 744 716
Beyaz Yakalı 68 130 128 221 173 181 104 110 101 490 412 410
Kadın 26 45 50 34 21 22 2 4 8 62 70 80
Erkek 42 85 78 187 152 159 102 106 93 428 342 330
Eğitim Düzeyine Göre Çalışanlar
Eğitimsiz 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
İlköğretim 2 11 11 144 124 112 18 33 29 164 168 152
Lise 2 49 40 431 400 412 68 114 84 501 563 536
Üniversite ve Üstü 65 117 116 261 226 230 95 87 95 421 430 441
Yaş Grubuna Göre Çalışanlar
30 yaş altı 20 34 27 189 134 139 48 69 53 257 237 254
30-50 yaş arası 45 130 129 624 598 592 132 159 150 801 887 825
50 yaş üstü 4 13 11 24 18 23 1 6 5 29 37 50
Üst Yönetim Yapısı (Sayı)
Cinsiyete Göre
Kadın 0 0 0 - - - - - - 0 0 0
Erkek 7 7 7 - - - - - - 7 7 7
Yaş Grubuna Göre
18-25 0 0 0 - - - - - - 0 0 0
26-35 2 2 0 - - - - - - 2 2 0
36-45 2 3 5 - - - - - - 2 3 5
46+ 3 2 2 - - - - - - 3 2 2
Uyruk
TC Vatandaşı 5 6 6 - - - - - - 5 6 6
Expat 2 1 1 - - - - - - 2 1 1
Orta Düzey Yönetim Yapısı (Sayı)
Cinsiyete Göre
Kadın 2 2 3 1 1 1 0 0 0 3 3 4
Erkek 7 9 7 20 22 21 9 9 7 36 40 35
Yaş Grubuna Göre
18-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26-35 0 1 3 3 5 5 0 1 1 3 7 9
36-45 4 5 5 13 15 11 7 7 4 24 27 20
46+ 5 5 2 5 3 6 2 1 2 12 9 10
İşe Yeni Alınan Çalışanlar (Sayı)
Cinsiyete Göre
Kadın 7 8 5 7 5 5 1 0 4 15 13 14
Erkek 16 16 11 40 49 41 14 75 11 70 140 63
Yaş Grubuna Göre
18-25 0 3 3 7 16 17 1 10 4 8 29 24
26-35 15 16 9 37 37 20 11 52 9 63 105 38
36-45 6 4 3 3 1 7 3 9 2 12 14 12
46+ 2 1 1 0 0 2 0 4 0 2 5 3
İşten Ayrılan Çalışanlar (Sayı)
Cinsiyet Bazında
Kadın 5 3 4 1 0 3 1 2 0 7 5 7
Erkek 14 12 24 41 42 45 17 23 34 72 77 103
Yaş Grubuna Göre
18-25 0 1 1 0 3 4 0 2 2 0 6 7
26-35 3 7 9 14 12 11 11 13 15 28 32 35
36-45 8 6 13 7 10 15 3 4 10 18 20 38
46+ 8 1 5 21 19 18 4 4 7 33 24 30
Doğum İznine Ayrılan Çalışan Sayısı - - - - - - - - - 4 3 2
Doğum İzninden Dönen Çalışan Sayısı - - - - - - - - - 4 2 3
Doğum İzninden Döndükten Sonra 12 Aydır İşten Ayrılmayan Çalışan Sayısı - - - - - - - - - 4 2 3