İSG KOMİTELERİNDE ŞİRKET YÖNETİMİ, SENDİKA TEMSİLCİLERİ TEMSİL EDİLMEKTEDİR. AKÇANSA'DA BULUNAN 6 İSG KOMİTESİNDE 12'Sİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ OLMAK ÜZERE 42 ÜYE GÖREV ALMAKTADIR.

Akçansa'da yasal düzenlemeler doğrultusunda oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği Komiteleri bulunmaktadır. Akçansa'da Akçansa, çalışan görüşlerinin İSG komitelerinde temsil edilmesinin İSG kültürünün gelişimine katkı sağlayacağına inanmakta, bu doğrultuda çalışanlarını bu komitelerde yer almaları yönünde teşvik etmektedir. İSG komitelerinde şirket yönetimi, sendika temsilcileri temsil edilmektedir. Akçansa'da bulunan 6 İSG komitesinde 12'si çalışan temsilcisi olmak üzere 42 üye görev almaktadır.