2014 VE 2015 YILLARINDA AKÇANSA OPERASYONLARINDA ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZA SAYISI 0’DIR. AKÇANSA, BU İSTATİSTİĞİ KORUMAK ADINA ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMEKTE, TEK BİR KAZANIN BİLE MEYDANA GELMEMESİ İÇİN TÜM İLGİLİ PAYDAŞLARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEDİR.

Değer zinciri içerisinde kaza riski içeren süreçler barındırması nedeniyle çimento üretimi için iş güvenliği konusu öncelikli bir konu haline gelmektedir. Çimento sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak Akçansa da iş güvenliği konusuna özel önem atfetmektedir. Akçansa, çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışması konusunda sorumluluğunu yerine getirerek, bu alanda hayata geçirdiği ilklerle sektörde farklılık yaratmaya devam etmektedir. Şirket, üretimden satış ve pazarlamaya tüm iş süreçlerinde insan odaklı yönetim anlayışının evrensel standartlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine, çalışanların kendilerini güvende ve değerli hissettikleri bir çalışma ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Akçansa operasyonlarında görev alan çalışanların %36’sı yüksek kaza ya da mesleki hastalık riski barındıran süreçlerde çalışmaktadır. Fabrikalarda en sık karşılaşılan kaza türleri ekipman kazaları ve yüksekten düşmelerdir. Toplu iş sözleşmelerinde, iş güvenliği bakımından koruyucu önlemler, hastalık ve kaza bildirimleri, iş kazası ve meslek hastalıkları konularına, iş güvenliği kurallarına yer verilmektedir.

2014 ve 2015 yıllarında Akçansa operasyonlarında ölümle sonuçlanan kaza sayısı 0’dır. Akçansa, bu istatistiği korumak adına önleyici çalışmalarına devam etmekte, tek bir kazanın bile meydana gelmemesi için tüm ilgili paydaşlarıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında geliştirilen prosedürlerden biri de paydaşların emniyetsiz gördükleri işi durdurma yetkisine sahip olmalarıdır. İSG kültürünün geliştirilmesini ve uygulamalara katılımın artmasını amaçlayan bu prosedür Alan Sorumluluğu Sistemi ile izlenmektedir.

Elektrik, mekanik, kimyasal, hidrolik ve pnömatik enerjinin yanlış kullanımı acil durumlar yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu gibi acil durumlara karşı geliştirilmiş olan güvenlik prosedürü, "Etiketle, Kilitle, Emniyete Al ve Dene" EKED Sistemi uygulanmaktadır. Bunun yanında, acil durumlara yönelik izlenmesi gereken prosedürlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için periyodik tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bu tatbikatlarla ve güvenlik uyarılarıyla, İSG uygulamalarının günlük iş akışında hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

Akçansa’da iyi bir İSG kültürü oluşturmak için davranış odaklı eğitim ve uygulamalara önem verilmektedir. Bu kapsamda, her bir üst düzey yönetici yılda 6 davranış odaklı denetim uygulaması gerçekleştirerek yönetimin görünürlüğünü teşvik etmekte ve çalışanları emniyetli davranışlar ve emniyet kültürü hakkında bilinçlendirmektedir. Davranış odaklı odit eğitimleriyle ise yöneticiler çalışanların davranışlarını yöneterek kendi sorumluluk alanlarında emniyetli bir çalışma ortamı oluşmasını sağlamaktadır.

Bir diğer uygulama olan "İş İzin Sistemi" kapsamında ise Akçansa ve alt işveren çalışanlarının saha faaliyetlerinde emniyetli çalışmaları Alan Sorumluların kontrolü altında izlenmektedir.

Devamsızlık OranıÇalışma ortamında sağlık ve güvenlik önlemlerinin yanında çalışanların farkındalığı ve bireysel olarak etkin kalımı da gereklidir. Çalışanın risk sağlık ya da güvenlik riski karşısında durum değerlendirmesi yapabiliyor olması ve aldığı kararlar şirketin İSG performansını etkilemektedir. Bu doğrultuda çalışanlara verilen eğitimler kapsamında İSG prensipleri ve uygulamalarının yanı sıra araç kullanımı, kişisel koruyucu ekipmanları, acil durum davranış kuralları, ilkyardım gibi konulara da yer verilmektedir.

Çalışanların günlük iş süreçlerinde her adımda risklerinin hesaplanması amacıyla R5 uygulaması yürütülmektedir. Uygulama dahilinde, çalışanlar düşün, planla, emniyetlerini al, gözden geçir ve çalış prensibiyle işlerini yüksek farkındalıkla yapmaya teşvik edilmektedir. Bu uygulama ile çalışanların her faaliyet öncesi işle ilgili tehlikeleri belirlemesi ve gerekli önlemleri alarak riskleri minimuma indirgemesi amaçlanmaktadır.

Çalışanların ayrıca kayba ramak kala, tehlikeli durum ve davranışları raporlamaları teşvik edilmektedir. Bu sayede, herhangi bir uygunsuz durum veya davranışa karşı kayıtsız kalmayarak sorumluluk almaları ve rol model olma yaklaşımını benimsemeleri hedeflenmektedir.

Akçansa’ya İSG Ödülleri

Heidelberg Cement’ T.E.A.M. Bölgesinde faaliyet gösteren 22 ülkedeki tüm operasyonel sahalarını kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği yarışması (Safe Work Healthy Life Awards) tamamlandı. 2015 yılı içerisinde tamamlanan yarışmanın ilk adımında Akçansa’nın faaliyet gösterdiği 44 lokasyonu, önceden belirlenmiş sorular çerçevesinde toplam 353 defa denetime tabi tutuldu ve her denetim sonucunda sahalara iş güvenliği performans puanları verilerek tesisler değerlendirildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü proje tesisi olan Garipçe Hazır Beton Tesisi HeidelbergCement Grubu’nun 22 farklı ülkedeki 625 tesisi arasından birinci seçilerek İSG Büyük Ödülünü aldı. Yarışma sonucu Türkiye’de Çimento ve Agrega iş kollarının kazananları olan Büyükçekmece ve Saray tesisleri de Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu. Akçansa ayrıca, üyeleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en iyi performansı gösteren şirketleri ödüllendiren Çimento Endüstri İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından, "Çimento Sektörü 2014 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülü"ne layık görülmüştür.