Akçansa, yalnızca ekonomik değer yaratarak değil, bunun yanında tüm lokasyonlarda hayata geçirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile çalışanlarına verdiği değerle de ülkede söz sahibi olmaktadır. 2014 yılında Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikalarında ve 2015 yılında Ladik Fabrikası’nda açılan İSG akademileri de bunun en güzel örneklerindendir. Çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliğini birinci önceliği olarak kabul eden Akçansa, bu konudaki uygulamalı eğitimlerine ve bilinçlendirme projelerine devam edeceği akademilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından en yüksek standartlara ulaşılmasını sağlayacak merkezler olmasını hedeflemektedir.

Akçansa İSG Akademi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında dünyadaki en iyi uygulamaları, ulusal ve uluslararası standartları, yeni İş Güvenliği Kanunu’nun gereklerini en iyi şekilde karşılayan kapsayan Akçansa Altın Kurallarının çalışanlara teorik ve pratik olarak anlatıldığı bir eğitim merkezidir. Akçansa İSG Akademi, sadece işyerlerinde değil, yaşamın her alanında risklerin farkında olan, emniyetli ve aynı zamanda doğaya karşı duyarlı davranışlar sergileyen bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. İSG Akademileri ile İSG uzmanları, teknik personel ve sağlık personelleri tarafından Akçansa genelinde yılda 5.000 çalışana 80.000 kişi x saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.