İş sağlığı ve güvenliği Akçansa'nın değer zincirindeki tüm halkalar için ortak bir öncelikli alandır. Akçansa, çalışanlarının ve paydaşlarının iş süreçlerinden kaynaklı sağlık ve güvenlik risklerini önleyici bir yaklaşımla yönetmektedir. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün çalışanları ve paydaşları arasında yaygınlaştırılması için çalışmaktadır.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik farkındalığını artırmak, risklerin en aza indirilmesini sağlamak ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak adına eğitim ve uygulamalar, davranış odaklı denetimler ve saha denetimleri gerçekleştirilmektedir. Çalışanların yanı sıra tedarikçi ve müşterilere yönelik bilinçlendirme ve simülasyon içeren eğitim programları da düzenlenmektedir. Eğitim çalışmaları kapsamında, Akçansa ve müteahhit çalışanlarına 2014 yılında 30.920 kişi x saat eğitim verilirken bu sayı 2015 yılında 32.990 kişi x saate yükselmiştir. Bunun yanında, 2014 yılında 233 davranış odaklı denetim, 1.539 saha denetimi, 2015 yılında 1.460 davranış odaklı denetim, 1.600 saha denetimi gerçekleştirilmiştir.

Akçansa'da iş güvenliğine yönelik yüksek standartlar uygulanmaktadır. İSG süreçleri, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Kalite, Çevre ve Enerji Politikaları doğrultusunda yönetilmektedir. İSG Politikası, 6331 Sayılı İSG Kanunu, OHSAS 18001 Standardı ve ILO sözleşmelerin gerekliliklerine uyum sağlamaktadır.

İSG tüm Akçansa çalışanlarının ortak sorumluluğu olup ilgili süreçlerin yönetimini, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü gerçekleştirmekte, elde edilen performans sonuçlarını üst yönetime raporlamaktadır. İSG politika ve uygulamalarının yönetiminde Genel Müdürlük'te çalışan yöneticilerin yanı sıra üretim tesislerinde görev alan uzmanlar da rol almaktadır. Konuya yönelik performans Akçansa Performans Değerlendirme Sistemi kapsamında değerlendirilmekte olup çalışanların bireysel performans hedeflerinde %25 ağırlığa sahiptir.

Kaza Şiddet OranıGün Kayıplı Kaza Sıklık Oranı