Genel Standart Bildirimleri

Göstergeler Açıklamalar Hariç Tutulanlar
G4-1 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı (s.3) -
G4-2 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Mesajı (s.3); Kurumsal Profil (s.9-11) -
G4-3 Künye (s.78) -
G4-4 www.akcansa.com.tr/akcansa-urun-ailesi/torba-cimentolar/ -
G4-5 Künye (s.78) -
G4-6 Kurumsal Profil (s.7) -
G4-7 Kurumsal Profil (s.6) -
G4-8 Kurumsal Profil (s.6-7) -
G4-9 Kurumsal Profil (s.6-7); Performans Verileri (s.74) -
G4-10 Performans Verileri (s.74-75) -
G4-11 Performans Verileri (s.74) -
G4-12 Çimento Sektörü, Yerel Ekonomi ve Akçansa (s.17) -
G4-13 www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi/ozel-durum-aciklamalari/ -
G4-14 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.23-24) -
G4-15 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.23); Kurumsal Vatandaşlık (s.70) -
G4-16 Kurumsal Vatandaşlık (s.70) -
G4-17 Rapor Hakkında (s.2) -
G4-18 Rapor Hakkında (s.2); Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -
G4-19 Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -
G4-20 Rapor Hakkında (s.2); Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -
G4-21 Rapor Hakkında (s.2); Kurumsal Profil (s.9); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26-27) -
G4-22 Geçmiş raporlarda açıklanan beyanlarda bir değişiklik yapılmamıştır. -
G4-23 Rapor Hakkında (s.2) -
G4-24 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -
G4-25 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -
G4-26 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -
G4-27 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29) -
G4-28 Rapor Hakkında (s.2) -
G4-29 Rapor Hakkında (s.2) -
G4-30 Rapor Hakkında (s.2) -
G4-31 Künye (s.78) -
G4-32 Rapor Hakkında (s.2); GRI Indeksi (s.76-77); Yasal Uyarı (s.78) -
G4-33 Yasal Uyarı (s.78) -
G4-34 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.26) -
G4-56 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.25) -

Özel Standart Bildirimleri

Göstergeler Açıklamalar Hariç Tutulanlar
Öncelikli Unsur: Doğal Kaynak Yönetimi
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.10); Biyoçeşitlilik (s.44-45); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN1 Performans Verileri (s.72) -
G4-EN2 Performans Verileri (s.72) -
G4-EN13 Biyoçeşitlilik (s.44-45) -
Öncelikli Unsur: Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.9); İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.36-39); Performans Verileri (s.72) -
Öncelikli Unsur: Enerji Verimliliği
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.10); İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN3 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN4 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN5 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN6 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33, 35); Performans Verileri (s.72) -
Öncelikli Unsur: Sera Gazları ve Diğer Kirleticiler
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.10); İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33-38); Performans Verileri (s.72)
G4-EN15 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.34-35); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN16 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.34-35); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN18 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.34-35); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN19 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.33); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN21 İklim Değişikliğiyle Mücadele (s.35-38); Performans Verileri (s.72) -
Öncelikli Unsur: Su Yönetimi
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); Biyoçeşitlilik (s.47-48); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN8 Biyoçeşitlilik (s.47-48); Performans Verileri (s.72) -
G4-EN9 Biyoçeşitlilik (s.48) -
Öncelikli Unsur: İş Sağlığı ve Güvenliği
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); İş Sağlığı ve Güvenliği (s.52-55); Performans Verileri (s.73-75) -
G4-LA5 Performans Verileri (s.74) -
G4-LA6 İş Sağlığı ve Güvenliği (s.52); Performans Verileri (s.74)
G4-LA7 İş Sağlığı ve Güvenliği (s.53) -
G4-LA8 İş Sağlığı ve Güvenliği (s.53) -
Öncelikli Unsur: Paydaş Diyaloğu
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (s.28-29);
Çalışma Hayatı (s.59-63, 65); Kurumsal Vatandaşlık (s.68-70); Performans Verileri (s.74-75)
-
G4-LA1 Performans Verileri (s.74-75) -
G4-LA3 Performans Verileri (s.75) -
G4-LA9 Performans Verileri (s.74) -
G4-LA10 Çalışma Hayatı (s.62) -
G4-LA11 Çalışma Hayatı (s.63-65) -
Öncelikli Unsur: Sürdürülebilir, Yenilikçi Ürünler
G4-DMA Sürdürülebilirlik Hedefleri (s.11); Yenilikçi Özel Ürün Portföyü (s.15-16); Performans Verileri (s.74) -
G4-PR9 Performans Verileri (s.74) -