Akçansa, faaliyetleri ile ekonomik katma değer yaratmanın yanında içinde yaşadığı toplumu daha ileri noktalara taşımayı ilke edinmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik yaklaşımını hammadde üretiminden, satış pazarlamaya ve son kullanıcı ile satış sonrası ilişkilere kadar tüm iş süreçlerinin merkezine koymaktadır. Toplumsal gelişim çalışmaları da yine sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde yürütülmektedir. Akçansa'nın kurumsal sürdürülebilirlik politikası HeidelbergCement'in tüm iştiraklerini kapsayan Sürdürülebilirlik Hedefleri 2020'de belirlenen hedeflerle uygulamaya geçirilmektedir. Sürdürülebilirlik Hedefleri 2020'ye göre şirketin yıllık uygulamaları ve performans ölçümü Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi, gerçekleştirilen uygulamaları, elde edilen performans sonuçlarını, öncelikli konularda sağlanan performans gelişmelerini doğrudan İcra Kurulu'na ve risk raporlamaları aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamaktadır.

Akçansa'nın sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi amacıyla bir Sürdürülebilirlik Çalıştayı düzenlenmiştir. Öncelikli konular belirlenirken anket ve araştırmalar, memnuniyet araştırmaları, çalışma grubu çalışmaları, İSG Komiteleri, pazarlama iletişimi çalışmaları, yarışmalar, Köprü Günleri, Komşu Konseyleri gibi kanallardan Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından toplanan girdiler ve 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri ve yerel ve uluslararası risk ve fırsatlar değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik öncelikleri değer zincirini oluşturan beş halka olan hammadde üretimi, satın alma, çimento ve hazır beton üretimi, lojistik ve satış-pazarlama süreçleri kapsamında ele alınmıştır.

Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi Akçansa İcra Kurulu temsilcisinin başkanlığında, stratejik hedeflerle paralel oluşturulan tematik çalışma gruplarının üyeleri, iletişim yöneticisi ve koordinatörden oluşmaktadır. Komite, çalışmalarını 6 tematik çalışma grubu çerçevesinde sürdürmekte ve çalışma alanının her biri konusunda uzman komite üyesi tarafından koordine edilmektedir.

Akçansa Sürdürülebilirlik Komitesi Organizasyon Şeması