Akçansa risk yönetiminin temelini şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin belirlenmesi ve izlenmesi oluşturmaktadır. Sabancı Holding ve HeildebergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak etkin risk yönetimi sağlayacak mekanizmalar bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik önceliklerinin de risk unsurları arasında yer aldığı risk yönetim planı çerçevesinde önleyici yaklaşımlar geliştirilmektedir.

Risk yönetiminden sorumlu en üst düzey organ Riskin Erken Tespiti Komitesi olup risk yönetimi fonksiyonu İç Denetim biriminden ayrı müstakil bir birim olarak organize edilmiştir. Tüm risk unsurlarına yönelik olarak ISO 30001 Standardı doğrultusunda hazırlanan raporlar iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulmakta, böylelikle performansın üst yönetim düzeyinde takibi sağlanmaktadır.

İç Denetim Birimi, Uluslararası İç Denetim Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları takip ederek periyodik denetim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Programlı ve tematik denetim çalışmaları iş etiğinden operasyonel ve finansal sonuçlar doğuran süreçlere kadar geniş bir kapsamda yürütülmekte olup çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda iyileştirme çalışmaları planlanmaktadır.