AKÇANSA'DA HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI İŞİN DURMASI DURUMUNDA, ŞİRKETİN ZARARINI EN AZA İNDİRMEK ÜZERE İŞİN DEVAMINI SAĞLAYACAK İŞ SÜREKLİLİK PLANLARI YAPILMAKTADIR.

Akçansa, küresel trendlere ve yerel taleplere cevap vermek, iş süreçlerinde ve ürünlerde standardizasyonu sağlamak adına ulusal ve uluslararası kalite ve yönetim sistem standartlarına başvurmakta, bağlı olduğu mesleki kuruluşların yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

İş süreçlerinde genel olarak ISO 9001, TS EN 197-2 yönetim sistemleri takip edilmekte olup çimento ürünlerinin tamamı CE Belgesi ve TS EN 197-1 standardına uygun olarak üretilmektedir. Hazır beton ürünleri TS EN 206- 1 standardı ve G Uygulama Tebliği'ne uygun olarak üretilirken, agrega tesislerinde üretim TS EN 12620 Standardına uygun ve CE belgeli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tüm tesisler Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından verilen Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgelerine de sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, çevre kaynaklarının yönetiminde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, enerji yönetiminde ise ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi ölçütlerine uygun olarak hareket edilmektedir.

Gerçekleştirilen dış denetim ve doğrulama çalışmalarıyla kalite ve yönetim standardı sertifikaları periyodik olarak yenilenmekte, böylelikle sürekli ürün kalitesi ve güvenliği sağlanırken çevresel kaynakların yönetimi ve insan sağlığı ve güvenliği de güvence altına alınmaktadır.

Akçansa'da herhangi bir nedenden dolayı işin durması durumunda, şirketin zararını en aza indirmek üzere işin devamını sağlayacak iş süreklilik planları yapılmaktadır. Bu planların hazırlanmasından ve işletilmesinden ilgili fonksiyonlar ve bölümler sorumludur.