Akçansa, paydaşlarıyla sürekli diyalog halinde olduğu, paydaşların talep, görüş ve önerileri doğrultusunda sosyal, çevresel ve ekonomik performansına yönelik şeffaf bildirimlerde bulunduğu katılımcı bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Akçansa, tanımladığı paydaş grubunun ihtiyaçlarına göre farklı iletişim kanalları ve süreçleri belirlemiştir. Diyalog kanalları proaktif bir yaklaşım ile sürekli olarak geliştirilmektedir.

Akçansa, paydaş diyaloğunu sürdürülebilirlik stratejisinin ana bileşenlerinden biri kabul etmektedir. Bu doğrultuda paydaş katılımı, Akçansa 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında tematik konular arasında yer almaktadır. Konuya yönelik performans takibi yapılmakta, kısa ve uzun vadeli hedefler bulunmaktadır.

Akçansa, ortak bir gelecek için "komşularıyla" birlikte çalışmaktadır. "Kalk, konuş, katıl" sloganıyla hareket ederek paydaşlarla çeşitli etkinlikler vasıtasıyla sıkça bir araya gelmektedir. Her yıl düzenlediği "Paydaş Toplantıları" ve "Komşu Konseyi" uygulamalarıyla iş ortakları, tedarikçileri, bayi ve müşterileri, yerel halk ve diğer paydaş gruplarıyla bir araya gelerek yaratıcı çözümler üretmeyi, güçlü yönlerini değerlendirmeyi ve gelişime açık yönlerini birlikte keşfetmeyi hedeflemektedir. Akçansa üst düzey yöneticilerinin de katılım sağladığı bu toplantılarda Akçansa hakkında yeni gelişmeler ve bilgiler şeffaf bir biçimde paydaşlara ilk ağızdan aktarılırken paydaşların görüşleri de üst yönetime doğrudan iletilmektedir.

Raporlama döneminde gerçekleştirilen Paydaş Toplantısı kapsamında, sektörün sürdürülebilirlik konularının birçoğu gündeme getirilmiştir. Toplantı kapsamında, enerji ve enerji verimliliği, atık yönetimi, bilinçlendirme, eğitim ve sektör liderliği, kentsel dönüşüm, inovasyon ve yeni ürünler, sanayi ve akademi işbirliği, biyoçeşitlilik, şeffaflık ve raporlama, karbon yönetimi, bayi ve tedarikçiler ile ilişkiler ve gelişimlerine katkı, iş sağlığı ve güvenliği, ülke ve bölge ekonomisine katkı, gençlere ve sosyal girişimcilere destek, kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliği konuları üzerinde durulmuştur. Toplantı sonrasında değerlendirme formları ile paydaşların toplantıya yönelik geri bildirimleri, Akçansa'nın öncelikleri hakkında yorumları alınmıştır. Buna ek olarak, paydaşlar kısa ve uzun vadeli öneri paylaşımında bulunmuşlardır. Her yıl Çanakkale, Samsun ve Büyükçekmece fabrikalarında gerçekleştirilen Komşu Konseyleri ile "komşu" olarak tanımlanan yerel paydaşların bilgilendirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi, talep ve beklentilerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu toplantılara, fabrika müdürü, fabrika yönetici ve çalışanları, civar köylerin muhtarları, çevre derneklerden temsilciler, okul müdürleri, belediyenin çevre planlama sorumluları, STK temsilcileri ve yöre halkı katılmaktadır.

Toplantıların sonucunda elde edilen çıktılar İcra Kurulu'na raporlanmakta ve kararlaştırılan çalışmalar şirketin eylem planlarına dahil edilmektedir.

Paydaş Haritası

Paydaş Grubu -> Uygulama Turu ve Sıklığı

Çalışanlar -> Anket ve Araştırmalar (çeşitli aralıklarla); Eğitim Faaliyetleri, SA- ETİK İlkeleri, Kurumsal Portal, Duyuru ve İlanlar (sürekli); Öneri ve Ödüllendirme Sistemi (anlık); İSG Komiteleri, Fonksiyon Temelli Toplantılar (ayda bir kez); Çalışma Grupları ve Komiteleri (yılda en az altı kez); Akçansa Harcı Dergisi (yılda üç kez); Performans Yönetimi ve Kariyer Gelişimi Toplantıları, Sosyal Etkinlikleri (yılda en az iki kez); Yönetim Toplantıları, İletişim Toplantıları, Faaliyet Raporu, Çevre Günü(yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu, Çalışan Hayatı Değerlendirme Anketi (iki yılda bir kere); Sizi Dinliyoruz (dönemsel)

Ana Hissedarlar -> Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Yönetim Kurulu Toplantıları, Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda)

Azınlık Hissedarları -> Yatırımcı Sunumları, Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Özel Durum Raporları (ihtiyaç durumunda)

Bayiler -> Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Yurtdışı Bayi Toplantısı, Yurtiçi Bayi Toplantısı, Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Akçansa Harcı Dergisi (yılda iki kez)

Tedarikçiler -> Birebir Görüşmeler(talep üzerine); İSG Komiteleri (ayda bir kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Tedarikçi İş Etiği İlkeleri (sürekli); Akçansa Harcı Dergisi, İş Etiği Bilgilendirme Toplantıları (yılda iki kez)

Ürün Son Kullanıcıları -> Ürün Etiketleri, Pazarlama İletişimi Çalışanları (sürekli); Fuar Katılımı, Ürün Bilgilendirme Eğitimleri (yılda birkaç kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Yerel Halk -> Şikayet Sistemi, Toplumsal Proje, Bağış ve Sponsorluklar (talep üzerine); Bilgilendirme Toplantıları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere), Komşu Konseyi (yılda bir kez); Köprü Günü (yılda bir kez)

Sektörel Aktörler -> Toplantı ve Görüşmeler, Örnek Proje ve İnsiyatifler (talep üzerine); Fuar Katılımı (yılda birkaç kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Yerel Yönetimler -> Toplantı ve Görüşmeler, Altyapı Yatırımlarına Destek, Festival ve Sosyal Etkinlik Sponsorlukları (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Komşu Konseyi (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Komşu Kuruluşları -> Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Bilgilendirme Raporları (çeşitli aralıklarla); kamu Denetimleri (çeşitleri aralıklarla/anlık); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Komşu Konseyi, Köprü Günü (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Sivil Toplum Kuruluşları -> Üyelikler(sürekli); Çalışma Grupları, Komite ve Yönetim kurulu Üyelikleri (dönemsel); Ortak Proje ve İnsiyatifler, Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Üniversiteler ve Akademisyenler -> Burs ve Staj Olanakları, Akademik Kongre ve Seminer Katılımı (sürekli); AR-GE Proje Ortaklıkları, Sponsorluk ve Destekler; Akademik Araştırma ve Yayınlara Destek; Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Betonik Fikirler Proje Yarışması (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Çalışan Aileleri -> Bilgilendirme Çalışmaları (sürekli); Akçanca Harcı Dergisi (yılda üç kez); Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez);

Çevre Günü -> (yılda bir kez) Fikir Önderler Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporları (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere)

Medya -> Röportaj ve Söyleyişiler, Komşu Konseyi (yılda bir kez); Köprü Günü(yılda bir kez); Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Basın Bültenleri Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporları (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (iki yılda bir kere),