Akçansa, parçası olduğu Sabancı Topluluğu'nun Sabancı Etik Kurallarını (SA-ETİK) benimsemekte olup, şirket genelinde kurumsal ilkeler, etik değerler ve standartlar bu doküman çerçevesinde tanımlanmaktadır. SA-ETİK, şirket çalışanlarına görevlerini yasal mevzuat, şirket içi düzenlemeler ve sözleşmeler kapsamında zamanında ve eksiksiz olarak kurumun yararını gözeterek ve kuruma zarar verecek her türlü davranıştan kaçınarak yerine getirmeleri için bir rehber niteliği taşımaktadır. SA-ETİK Kuralları aynı zamanda şirket içi politikalarla da desteklenmektedir.

Etik Kurallar, şirketin tüm operasyonları, Yönetim Kurulu üyeleri, yönetici ve çalışanları için bağlayıcıdır. Bunun yanında, tüm tedarikçi, alt işveren, bayi ve iş ortaklarının da bu ilkelere uyumlu hareket etmeleri beklenmektedir. Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi yöneticilerin sorumluluğundadır.

Akçansa, tüm faaliyetlerini yerel yasal düzenlemeler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yürütmekte ve halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ilgili tebliğle uyumlu olarak yönetmektedir. SA-ETİK ile Akçansa çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmasını sağlayarak, her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, hedeflerde ve pay sahipleriyle ilişkilerin yönetiminde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını hedeflemektedir.

SA-ETİK dokümanında, "Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler" ve "Etik Kurallara Uyumsuzlukların Çözümlenmesi" süreci tanımlanmış ve iletişim bilgileri paylaşılmıştır. Çalışanlar etik kurallarla ilgili bildirimlerini yöneticilerine, İnsan Kaynaklarına, Etik Kural Danışmanına veya Sabancı Holding Etik Kuruluna telefon veya e-mail yoluyla gizlilik içerisinde iletebilmektedir.

Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi, kurallara ilişkin hazırlanan kitapçıkların dağıtılması ve bilgilendirme eğitimleriyle sağlanmaktadır. İşe yeni başlayan çalışanlara etik kurallar ile ilgili e-learning eğitimleri verilirken her yıl tüm şirket çalışanlarına etik kurallara yönelik farkındalığın canlı tutulması ve bilgilerin hatırlanması amacıyla etik kurallara uyum anketi uygulanmaktadır. Web tabanlı yürütülen ve her yıl tekrarlanan "SA-ETİK yılsonu uygulaması" ile çalışanların etik kurallar konusundaki güncel geri bildirimleri alınmaktadır. Raporlama döneminde, SA-ETİK yılsonu uygulamasını 583, işe yeni başlayanlara atanan iş etiği uygunluk bildirimini 53 çalışan tamamlamıştır.

Etik kurallar, tüm çalışanların kolay erişimine açık olan Akçansa Portal'da yer almaktadır. Portal üzerinden ayrıca, kurumsal ilke ve değerlere, yürütülen projelere yönelik bilgilere, şirket hedef, süreç ve uygulamalarla ilgili yönetmeliklere, talep formlarına ve kataloglara da ulaşılabilmektedir.