PAYDAŞLARIMIZLA GÜÇLÜ BAĞLAR KURARAK BİRLİKTE KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ.

Akçansa, yasalara tam uyumun sağlandığı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Bu yönetim anlayışı çerçevesinde, paydaşları için en üst düzeyde değer yaratmayı ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda sistematik yöntemlerle yapılandırılan sürdürülebilirlik yönetimi ve paydaş katılımı en iyi uygulama örnekleriyle desteklenerek sürekli geliştirilmektedir.

Akçansa kurumsal yönetim yapısı yasalar ve uluslararası standartlar doğrultusunda hazırlanmış olup, iç denetim, risk yönetimi, kalite sistemleri ve iş etiği konularını içermektedir.