AKÇANSA, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYGULAMALARLA MÜŞTERİ-TEDARİKÇİ ANLAYIŞINDAN "İŞ ORTAKLIĞI" MODELİNE GEÇMİŞTİR. BU DOĞRULTUDA, BAYİ VE MÜŞTERİLERLE DAHA ETKİN VE DAHA KAPSAMLI BİR İLETİŞİM KURULMASI ADINA DOĞRUDAN İLETİŞİM KANALLARI OLUŞTURULMAKTADIR.

Akçansa, müşterilerini iş ortağı olarak konumlandırmakta, katma değer yaratan hizmet ve ürünlerle üretimden satış sonrasına kadar müşteri beklentilerini en etkili şekilde karşılamaya çalışmaktadır. İki yılda bir gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti ve bağlılığı araştırmaları sonucunda öncelikli iyileştirme alanları tespit edilmektedir. Bunun yanında, HeidelbergCement'in başlattığı Müşteri Mükemmellik Programı (Customer Excellence Program) dahilinde müşterilere önemli konularda kısa ve düzenli anketler gönderilerek geri bildirimleri alınmaktadır. Müşteri memnuniyeti araştırmaları ve müşteri geri bildirimlerinden yola çıkılarak gerekli aksiyonlar alınmakta ve yeni uygulamalar hayata geçirilmektedir. Akçansa Sadakat Programları, bayi konseyleri, bayi gezileri, düzenli müşteri ziyaretleri, iş süreçleri desteği ile Akçansa, müşteri memnuniyetinin sürekli artırılması için çalışmaktadır.

Müşterilerinin yanında yer alarak trendleri doğru takip edebilmeyi, analizleri doğru yapabilmeyi, bu analizlerin neticesinde farkındalığı artırmayı hedefleyen Akçansa pazarlama stratejisiyle geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak geniş bir çerçevede memnuniyet odaklı bir yaklaşımla hizmet vermeye başlamıştır. Şirket stratejisi doğrultusunda Akçansa, son yıllarda gerçekleştirdiği uygulamalarla müşteri-tedarikçi anlayışından "iş ortaklığı" modeline geçmiştir. Bu doğrultuda, bayi ve müşterilerle daha etkin ve daha kapsamlı bir iletişim kurulması adına doğrudan iletişim kanalları oluşturulmaktadır. Bu kanalların en önemlilerinden biri bayi ve müşterilere yönelik düzenlenen workshop'lar ve eğitimlerdir.

Akçansa Sadakat Programları

Akçansa müşterilerinin, kendilerine özel iletişim kanalları, hizmet türü ve koşullarını içeren uygulamalarla mevcut ilişkilerin "ticaretin ötesine" geçirilmesi talepleri doğrultusunda müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik çok sayıda program hayata geçirilmiştir. Akçansa Sadakat Programları adı altında yürütülen çalışmalar ile farklı müşterilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verilmesi ve ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Tüm Akçansa ürünlerinin tek kanaldan hızlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayan "Yapı Club Kart" uygulaması, iş ortaklarının verimliliğine ve karlılığına olumlu katkıda bulunmaktadır. Bayi kanalıyla torbalı çimento alan nalburların sattıkları çimento tonajına uygun şekilde desteklenmesine yönelik olarak tasarlanan uygulamanın diğer yapı malzemesi şirketlerinin de katılımıyla daha geniş bir ağa sahip olması planlanmaktadır. Uygulamaya erişimin kolaylaştırılması adına www.yapiclub.com internet sitesi oluşturulmuştur.

Akçansa, işini geleceğe taşımak hedefi doğrultusunda, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemini vurgulamak üzere bayilerin yeni nesil temsilcilerine yönelik "Geleceğin Liderleri" buluşmaları ve eğitimleri gerçekleştirmektedir. Genç yeteneklerin Akçansa ailesine katılmasının yanı sıra bayilerle sürdürülebilir iş yapma biçimi oluşturulması hedeflenmektedir.

Birer iş ortağı olarak konumlandırılan bayilerin iş süreçleri ile ilgili iyileştirmelere katkı sağlamaları için oluşturulmuş "Bayi Konseyi" programı yılda iki kez düzenlenmektedir. Bayilerin beklenti ve önerilerinin görüşüldüğü konsey çalışmaları Akçansa'nın sürdürülebilirlik stratejisine önemli girdiler sağlamaktadır.

Akçansa, raporlama döneminde bayilerine kurumsallaşmalarını sağlayacak kurumsal imaj ve kimlik konusunda danışmanlık desteği sunmak amacıyla "Bayi Yönetim Danışmanlığı ve Koçluk Programı"nı başlatmıştır. Program çerçevesinde iş ortaklarının tamamıyla görüşülmüş ve kurumsal kimlik kazandırma yolunda önemli adımlar atılmıştır.

TORBALI ÇİMENTO ÜRÜNLERİNDE AMBALAJ ÜZERİNDE ETİKETLERDE ÜRÜN BİLGİSİ YER ALIRKEN, DÖKME ÇİMENTO ÜRÜNLERİNDE İLGİLİ DOKÜMANLAR TESLİMAT SIRASINDA MÜŞTERİLERE SUNULMAKTADIR.

Ürün Sorumluluğu

Sahip olduğu ürün sorumluluğu anlayışı gereği Akçansa, müşterilerine tedarik ettiği tüm ürünlere yönelik kalite raporları ve malzeme güvenlik bilgi formları sağlamaktadır. Torbalı çimento ürünlerinde ambalaj üzerinde etiketlerde ürün bilgisi yer alırken, dökme çimento ürünlerinde ilgili dokümanlar teslimat sırasında müşterilere sunulmaktadır. Ürün bilgilendirme dokümanları, içerik bilgisinin yanında çevre ve İSG bilgi ve uyarılarını da içermektedir.

Betonsa Mobil Katalog

Akçansa, müşterilerine özel ürünlere ve özel çözümlere her an ulaşabilecekleri akıllı bir uygulama sunmaktadır. Uygulama, kullanıcıların kolaylıkla seçim yapabilecekleri geniş bir özel ürün yelpazesi içermektedir. Ayrıca, lokasyona göre en yakın hazır beton tesisine nasıl ulaşılabileceğinin bilgisi sağlanmaktadır.