2014 yılında kurulan Ar-Ge Müdürlüğü ile tüm Ar-Ge faaliyetlerinin bir çatı altında toplanması ve daha etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlanmıştır.

Ar-Ge faaliyetleri daha çok enerji verimliliği, klinker/çimento oranının düşürülmesi, sürdürülebilir üretim, katma değerli ve çevre dostu ürünler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu faaliyetler için İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Tubitak, Çimsa, Kordsa gibi partnerlerle işbirlikleri yapılmaktadır.

Raporlama döneminde tamamlanan TEYDEB projeleri

1. Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması

2. İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi

3. Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt ve CO2 Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması