2014 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 1,01 MİLYAR TL SATIN ALMA OPERASYONUNUN HARCAMA BAZINDA %84'Ü YEREL TEDARİKÇİLERDEN SAĞLANMIŞTIR. 2015 YILINDA YAPILAN 1,1 MİLYAR TL TUTARINDAKİ TEDARİK HARCAMASININ İSE %86'SI YEREL TEDARİK KANALIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Çimento ve hazır beton sektörleri, hammadde üretiminden başlayarak son tüketiciye kadar ulaşan süreç boyunca tüm değer zincirinin yerel nitelik taşıdığı faaliyet alanlarıdır. Bu nedenle, yerel ekonomi üzerinde belirgin etkiler üretme potansiyeli taşımaktadırlar. Üretim ve tüketimin genel olarak belirli bir coğrafyayı kapsaması yerel istihdama ve ekonomik değer dağıtımına katkı sağlamaktadır. Yerel ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlayan Akçansa, yarattığı ekonomik değerin nitelikli bir kısmını yerel paydaş gruplarına dağıtmaktadır.

Doğrudan ekonomik değer dağıtımının büyük bir kısmını satın alma operasyonları oluşturmaktadır. Objektif sistem ve karar alma mekanizmalarıyla yürütülen satın alma operasyonlarında tedarikçilerden ürün standardı, kalite, miktar ve maliyet koşullarını sağlamaları beklenmektedir. Ayrıca, tedarikçilerin yerel nitelikli olması tercih sebebi olmakta, Sabancı Holding Ortak Satın Alma Grubu'nun açtığı hizmet ihalelerinde ilgili normları karşılayan yerel tedarikçiler öncelikli olarak tercih edilmektedir.

2014 yılında gerçekleştirilen 1,01 milyar TL satın alma operasyonunun harcama bazında %84'ü yerel tedarikçilerden sağlanmıştır. 2015 yılında yapılan 1,1 milyar TL tutarındaki tedarik harcamasının ise %86'sı yerel tedarik kanalıyla gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan Ekonomik Değer Dağılımı (milyon TL)Kaynağına Göre Satın Alma Operasyonları