Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD)

İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği (İMSAD)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)

Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO)

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD)

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

Tuvana Okuma İstekli Çocuklar Vakfı (TOÇEV)

TURMEPA Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD)

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

Çimento Endüstrisi İşveren Sendikası (ÇEİS)

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türkiye Madenciler Derneği (TMD)

Investors in People (IIP)

Women's Empowerment Principles (WEP)