Akçansa, tüm faaliyetlerini toplumsal, çevresel, yasal ve etik ilkelere bağlı bir kurum kültürüyle yürütmekte, içinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli ve refah dolu bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak Akçansa, sağlık, kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre gibi alanlarda değer üretmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, çalışanların da gönüllü katılım sağladığı toplumsal projelere 2014 yılında 3,7 milyon TL, 2015 yılında 5,5 milyon TL kaynak aktarılmıştır.