RAPORLAMA DÖNEMİNDE 1 OCAK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TÜM HAVA EMİSYONLARIMIZ SÜREKLİ ÖLÇÜM CİHAZLARIYLA KAYIT ALTINA ALINIP ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE İL ÇEVRE MÜDÜRLÜKLERİNE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK ŞEKİLDE ONLİNE VERİ İLETİMİNE BAŞLANMIŞTIR.

Çimento üretimi enerji tüketimi ve ürünün kendi niteliğinden dolayı oluşan kalsinasyon nedeniyle emisyon yoğun iş süreçleriyle gerçekleştirilir. Bu nedenle Akçansa, 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında karbondioksit emisyonlarını, toz ve diğer kirletici hava emisyonlarını sürekli takip edip, azaltıcı çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Akçansa, Kapsam1 ve Kapsam2 düzeyi karbondioksit emisyonu hesaplamalarında WBCSD Çimento Sürdürülebilirlik İnsiyatifi (Cement Sustainability Initiative- CSI) tarafından hazırlanan ve bir endüstri standardı haline gelen Enerji ve Karbondioksit Envanteri Protokolü'nü takip etmektedir.

Raporlama döneminde 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle tüm hava emisyonlarımız sürekli ölçüm cihazlarıyla kayıt altına alınıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Çevre Müdürlüklerine anlık takip edilebilecek şekilde online veri iletimine başlanmıştır. Böylelikle ilgili yetkililer bacalarımızdaki emisyon miktarlarımızı anlık kontrol edebilmektedir.

Emisyon oluşumunun ana kaynağı olan çimento üretim süreçleri yanında agrega ve hazır beton üretim süreçlerinde de elektrik kullanımına bağlı olarak dolaylı emisyon oluşmaktadır. Ancak oluşan emisyon miktar bakımından çimento üretimine kıyasla belirgin bir düzeye ulaşmamaktadır.