Hammadde ve yakıtların boyut küçültme, hazırlama ve depolama işlemleri sırasında ortaya çıkan toz emisyonunu azaltmak 2020 sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda çimento, hazır beton ve agrega tesislerimizin tümünde torbalı filtreleme, toz emisyonları azaltılmaktadır. Raporlama döneminde Büyükçekmece ve Ladik Fabrikamızdaki fırın bacalarımızın tamamı torbalı filtre sistemine geçmiştir. Genel olarak 2013'te %76 olan farin, fırın ve çimento değirmenlerinde torbalı filtre uygulama oranını 2015 itibariyle %92 oranına yükselttik. Ayrıca 2013 yılında %85 olan üstü kapatılmış klinker konveyör ve stokhol oranını raporlama döneminde %100'e ulaştırdık.

Toz Emisyonlar