Çimento üretimi sürecinde CO2 emisyonu temelde hammadde olarak kullanılan kireçtaşının kalsinasyonu ile döner fırında yakıt olarak kullanılan kömürün yanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Sektörün toplam emisyondaki payı hem enerji yoğunluğu hem de üretim sürecinde ortaya doğal olarak çıkan CO2 nedeniyle yüksektir. Çimento sektöründe emisyon yoğunluğunun azaltılması için öngörülen en iyi uygulamalar enerji verimliliğinin yanında, fosil yakıtların yerine alternatif yakıtların kullanılması ve çimento kompozisyonu içinde klinkeri ikame edecek alternatif hammaddelerin kullanılmasıdır. Akçansa da CO2 emisyonlarının azaltılması hedefine ulaşmak için bu yöntemleri takip etmektedir.

Brüt Karbondioksit Emisyonları Çimento Üretimi CO2 Emisyonları
(kg CO2e ton çimento)
Klinker Üretimi CO2 Emisyonları
(kg CO2e ton klinker)

Çimento Üretiminde Karbon Tutucu Olarak Mikroalglerin Kullanılması

Mikroalgler, karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin içeren mikroorganizmalar olup, bünyelerinde yaklaşık olarak % 15-77 arasında değişen oranlarda yağ içerebilmektedirler. Büyüyebilmeleri ve bünyelerinde yağ biriktirebilmeleri için inorganik karbon kaynağı olarak CO2'e gereksinim duymaktadırlar. Mikroalglerin bu niteliğinden faydalanarak Çanakkale Fabrikası'nda pilot ölçekte kurulan bu sistem çimento sektöründe bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.

Sistem sayesinde klinker üretim hattı baca gazı ile mikroalg havuzları beslenmiş böylece baca gazındaki emisyon bertaraf edilirken birçok alanda kullanımı bulunan mikroalglerin ekonomik biçimde üretimi sağlanmıştır. Pilot tesiste günlük 5 kg mikroalg üretimi sonucu yıllık 25.360 kg CO2 emisyonunun bertarafı hedeflenmektedir.