Çimento'nun ara ürünü olan klinker karbon yoğun bir üretim sürecine tabi olması nedeniyle çimentonun çevresel etkisi üzerinde en büyük paya sahiptir. Çimento üretiminde yüksek fırın cürufu, mermer atıkları, döküm kumu, grid, pirit külü gibi alternatif hammaddeler kullanılmaktadır. Bunlardan yüksek fırın cürufu klinkeri doğrudan ikame ederek bir yandan çimentonun çevresel etkilerini belirgin olarak düşürmekte, diğer yandan da sağladığı yüksek dayanım ile son ürünün kalitesini yükseltmektedir. Diğer alternatif hammaddeler ise doğal kaynak kullanımını azaltarak çevresel etkiyi düşürmektedir. Tüm bu nedenlerle alternatif hammadde kullanılması, çimento sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en iyi uygulama örnekleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle Akçansa, çimento içindeki mineral katkı oranının artırılmasını 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında değerlendirmektedir.

Türkiye pazarındaki tüketim alışkanlıkları yüksek klinker içerikli CEMI tipi çimento yönünde olmasına rağmen Akçansa, alternatif hammadde kullanımının artırılmasına yönelik hedefler koymakta; gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucunda üretilen katma değerli ürünler vasıtasıyla tüketicinin ilgisini bu ürünlere çekmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda bayi ve müşterilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

Akçansa, 2014 yılında 204 bin ton, 2015'te ise 190 bin ton alternatif hammadde kullanarak çimentoda

2014 yılında %1,4, 2015 yılında %1,3 alternatif hammadde kullanımı gerçekleştirmiştir. Çimento üretim süreci dışında, alternatif hammaddeler hazır beton üretiminde de kullanılmaya başlanmıştır. Buna göre beton kompozisyonunda cüruf, uçucu kül, kalker ve tras gibi birçok malzeme kullanılarak bir yandan hazırlanan karışıma çeşitli nitelikler kazandırılırken bir yandan da ürünün çevresel etkisi azalmaktadır. Geçtiğimiz raporlama döneminde hazır beton üretim sürecinde mineral katkı kullanımı %20 oranlarına kadar tırmanmışken, bu raporlama döneminde bir miktar gerileme yaşanmıştır.

Alternatif Hammadde
Kullanım Oranı (%)
Klinker / Çimento Oranı (%)1 m3 Bağlayıcı İçerisindeki Çimento
ve Mineral Katkı Oranı (%)