AKÇANSA, YATIRIMLAR SAYESİNDE BÜYÜKÇEKMECE FABRİKASI, ATIK VE BİYOKÜTLENİN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULLANILMASI KONUSUNDA SEKTÖRÜNE ÖNCÜLÜK EDEREK EN YÜKSEK ENERJİ İKAME ORANLARINI YAKALAMIŞTIR.

İklim değişikliği risklerinin ortaya çıkmasıyla çimento sektöründe de geleneksel olarak kullanılan yüksek kalorifik değere ve emisyon düzeyine sahip fosil yakıtların kullanımı yerine bu kaynakları ikame edebilecek alternatif kaynakların tercih edilmesi ön plana çıkmıştır. Çimento sektöründe iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarında mevcut en iyi uygulama örnekleri arasında yer alan bu yöntemde, çoğunlukla atıkların yakıt olarak kullanılması tercih edilmektedir. Böylelikle atıklar üzerinden bir çevrim ekonomisi de oluşturularak iklim değişikliğiyle mücadelede ekonomik değeri olan bir yöntem ortaya konmaktadır.

Alternatif yakıt olarak atıkların kullanımıyla bir yandan çimento üretiminde ihtiyaç duyulan enerji, çevresel etkisi daha düşük bir kaynaktan sağlanırken diğer taraftan kendisi de karbondioksitten defalarca tehlikeli bir sera gazı olan metan emisyonu kaynağı olan atıkların bertarafı sağlanmaktadır. Bu yönüyle çimento fabrikaları, kent yönetimlerinin en büyük sorunlarından biri olan çevreci bir yöntemle atıkların bertarafı konusunda yakma tesislerinden çok daha avantajlı ve etkin bir çözüm sunmaktadır.

Alternatif yakıt olarak atıkların kullanılmasında en büyük güçlük kullanıma hazırlanmış atığa erişimdeki zorluktur. Akçansa, ömrünü tamamlamış lastik, atıktan türetilmiş yakıt (ATY), atıksu arıtma çamuru ve diğer atık türlerini kendi üretim süreçlerinde bir enerji girdisi olarak kullanabilmek adına gerekli yatırımları gerçekleştirmiş, işletme izinlerini almıştır. Bunun devamında da atık kaynağına ulaşabilmek adına yerel yönetimlerle ve kullanılabilir atık üreten firmalarla işbirlikleri kurmuştur. Geçtiğimiz raporlama döneminde Büyükçekmece Fabrikası'nda faaliyete geçen özel tasarım atık hazırlama ve besleme sistemi Türkiye'de bir ilk olmuştur.

Tüm bu yatırımlar sayesinde Büyükçekmece Fabrikası, atık ve biyokütlenin alternatif enerji kaynağı olarak kullanılması konusunda sektörüne öncülük ederek en yüksek enerji ikame oranlarını yakalamıştır. Bu kapsamda Büyükçekmece Fabrikası 2014 yılında %15,5, 2015 yılında %9,06 enerji ikame oranı yakalamıştır. Bu değerler Akçansa genelinde 2014'te %8,68, 2015'te %4,75 olarak gerçekleşmiştir. Bu fark, tesisler arasında kullanılabilir atığa erişim olanaklarındaki çeşitlilikten kaynaklanmaktadır. Türkiye'de nüfusun ve sanayinin en yoğun olduğu bölgenin merkezinde yer alması nedeniyle Büyükçekmece Fabrikası'nın alternatif yakıt kaynaklarına erişim olanağı diğer tesislere kıyasla çok daha fazladır.

Uçucu Organik Bileşik Emisyonları
(gr/ton klinker)
Alternatif Yakıt Kullanım Oranı