AKÇANSA'DA TASARRUF ARTIRILMIŞ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN SU MİKTARI GEÇMİŞ DÖNEMLERE KIYASLA BELİRGİN ÖLÇÜDE ARTARAK 2014 YILINDA 727.728 m3, 2015 YILINDA 842.839 m3 DÜZEYİNE ULAŞMIŞTIR.

Akçansa üretim tesislerinde soğutma, tozsuzlaştırma, yıkama, sulama ve evsel kullanım amaçlı tüketilen su yeraltı suyu ve şebekeden karşılanmaktadır. Sınırlı bir kaynak olmasının bilinciyle Akçansa su kaynaklarının kullanımında verimliliği ve geri dönüşümü ön plana koymaktadır. Bu bağlamda soğutma işleminde su kaynakları, kapalı çevrim olarak kullanıldığında geri kazanım oranı yüksektir. Çimento üretimi sürecinde yıkama, sulama ve benzer işlemlerde ortaya çıkan atık su deşarj edilmez; havuzlarda toplanarak çöktürülmekte ve filtrelenerek geri dönüştürülmektedir. Agrega üretiminde de tozsuzlaştırma ve yıkamada kullanılan su geri dönüştürülerek yeniden kullanılmaktadır.

Raporlama döneminde fabrikalarımızda su yönetimi su akış diyagramlarının hazırlanarak özellikle ölçüm noktalarının artırılmasıyla belirgin ölçüde geliştirilmiş, yapılan havuzlarla yüzey sularının toplanması ve geri kazanımı sağlanmış, yeraltı suyu kullanımında takip ve kontrol sistemleri güçlendirilmiştir. Bu sayede hem tasarruf artırılmış hem de geri dönüştürülen su miktarı geçmiş dönemlere kıyasla belirgin ölçüde artarak 2014 yılında 727.728 m3, 2015 yılında 842.839 m3 düzeyine ulaşmıştır.

Tüketim sonunda geri kazanılamayan atık su arıtma tesislerinde işleme tabi tutularak deşarj izinlerinde belirtilen kalite parametrelerine ve limit değerlere uygun olarak doğal alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. Deşarj edilen atık suyun alıcı ortamların biyoçeşitlilik niteliğini olumsuz anlamda etkileyebilecek kirlilik yükü bulunmamaktadır.

HeidelbergCement'in global ölçekte yürüttüğü Su Yönetimi Projesi kapsamında Akçansa'nın da superformansı WBCSD Cement Sustainability Initiative (CSI) tarafından yayınlanan Su Raporlama Protokolü uyarınca değerlendirilmekte, 2014 yılından itibaren de CSI'ya raporlanmaktadır.