Üretim tesislerinden kaynaklanan görsel ve akustik etkilerin minimize edilmesi de çevre yönetimi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar arasındadır. Bu kapsamda raporlama döneminde Büyükçekmece Çimento Fabrikası'nda mimari ve peyzaj çalışmaları yapılmış, açık hammadde ve kömür stokholleri kapatılmış, alev borusu için hava üreten fanlar kapalı oda içine alınmış, fabrika yol aydınlatması, peyzaj alanları ve dış cephe kaplaması yenilenmiş, yüksek desibelli alanlara izolasyonlu kapı uygulanmıştır. Çanakkale Çimento Fabrikası'nda da paketleme silosu filtre fan hızı optimize edilerek akustik etki azaltılmıştır.

Green Plant Projesi

Büyükçekmece Fabrikası'nda gerçekleştirilen Green Plant Projesi kapsamında tesisin görsel ve akustik etkilerinin azaltılması, tozsuzlaştırma performansının geliştirilmesi ve sosyal çevreyle entegrasyonunun geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda yapıların kaplamaları yenilenmiş, fabrika içi peyzaj çalışmaları ve ağaçlandırma yapılmıştır. 40.000 m2'lik hammadde stok sahası kaldırılarak ağaçlandırma, çimlendirme uygulamasına başlanmıştır. Sahada yapay bir gölet de kurulacaktır. Tozsuzlaştırma için sulama ve filtrasyon sistemleri yenilenmiş, gürültü önleme için de izolasyon çalışmaları yapılmıştır. Tesisin sosyal çevreyle entegrasyonunu artırmak için de Benim Mahallem Projesi uygulaması yapılmıştır.