RAPORLAMA DÖNEMİ İTİBARIYLA MADEN SAHALARIMIZDA TOPLAM 17,4 ha ALANI REHABİLİTE EDEREK DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRDIK.

İşletme ömrünü tamamlamış maden sahalarının doğal dokusuna uygun olarak rehabilite edilmesi kanuni bir zorunluluk olmasının yanında Akçansa'nın çevresel sürdürülebilirlik öncelikleri ve stratejik hedefleri arasındadır. Esas olarak arazinin bir sonraki kullanımına hazır hale getirilmesini hedefleyen rehabilitasyon çalışması işletme süresi öncesinde yapılan planlara uygun olarak gerçekleştirilir. İşletmede oluşan şevlere uygun olduğu kadar eğim verilerek oluşan basamaklara, Orman İşletme Müdürlükleri'nin de teknik desteğiyle bölgeye ve araziye uygunluğu belirlenen ağaç ve bitki dikilmektedir.

Raporlama dönemi itibarıyla, 196,76 ha toplam aktif maden sahamız bulunmakta ve bunların tümünün onaylanmış doğaya kazandırma planları bulunmaktadır. Üretimin tamamlandığı alanlarda rehabilitasyon çalışmaları da devam etmiştir. Bu kapsamda 2015 yıl sonu itibarı ile 17,4 ha arazide rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çanakkale Bozalan kil sahamızda bir önceki raporlama döneminde arazi düzenlenmesi yapılan 2 ha alanda, Bozalan köy halkının önerisi ile 2014 yılında korunga bitkisi ekilerek alanın mera olarak rehabilitasyonu tamamlanmıştır.

İstanbul Kovukdere şist sahasında 2014 – 2015 yıllarında 2 ha bir alanda 700 adet akasya, sedir, katırtırnağı ve sarmaşık dikimi yapılarak rehabilitasyon çalışmalarına devam edilmiştir.