Akçansa'nın işlettiği hammadde sahalarında ortaya çıkması muhtemel çevresel etkiler risk odaklı bir yaklaşımla, çevre politikası, yasal mevzuat ve mevcut en iyi teknikler göz önünde bulundurularak yönetilmektedir.

Yürütülen çevresel etki yönetim çalışmaları hammadde sahasının tespiti sürecinde başlamaktadır. Hammaddeler ve Çevre Müdürlüğü tarafından Fabrika Üretim Müdürlükleri ile koordineli olarak hammadde araştırmaları gerçekleştirilmektedir. Hammadde araştırmaları sonucunda uygun kalite ve nitelikte bir saha bulunduğunda ruhsat ve izin işlemleri başlatılır. Yürürlükteki mevzuat gereği maden sahalarında faaliyetin başlangıcından önce tüm çevresel ve sosyal risklerin değerlendirildiği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışması yapılmaktadır. Bu çalışma sırasında biyoçeşitlilik etkileri de ele alınmaktadır. Sahada üretime başlamadan önce rezerv çalışması ve işletme planlarının yanı sıra doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon) planı yapılır. İlgili kamu kuruluşlarının onayıyla yürürlüğe giren bu planlarda arazinin faaliyet süresince minimum çevresel etki ile kullanımı ve ardından da rehabilitasyon ve iyileştirme kriterleri ve zaman planı yer almaktadır.

Maden sahalarında gerçekleştirilen hammadde üretimi esnasında uygulanan delme, patlatma, yükleme ve nakliye gibi iş süreçleri sonucunda toz emisyonu ve vibrasyon gibi etkiler oluşmaktadır. Son teknoloji ürünü ekipmanların kullanılması ve sulama uygulamalarıyla maden sahalarında oluşan toz emisyonu minimum düzeye indirilmektedir. Patlayıcı optimizasyonu ve gecikmeli kapsül kullanımı ile de hem vibrasyon hem de toz oluşumu azaltılmaktadır.

Agrega üretiminde sahadan elde edilen hammadde, yine saha içinde bulunan agrega tesisinde kırma ve eleme işlemlerine tabi tutulur.

Bu süreçte ortaya çıkan temel çevresel etki olan toz emisyonu, ünitelerin kapalı hale getirilmesi ve su püskürtme işlemleriyle engellenmektedir. Tüm Akçansa agrega üretimi tesislerinde kırıcı üniteleri, konveyör bantların üzeri, bant döküş noktaları gibi üniteler kapalı hale getirilmiş ve su püskürtme sistemleriyle donatılmıştır. Yıkama yapılan tesislerde suyun geri dönüşümü de sağlanmaktadır.

Çevre e-Eğitimi

Çevre e-Eğitim filmi çevre eğitimlerine yeni bir soluk getiriyor. E-eğitim filmi sayesinde artık AKÇANSA'nın tüm lokasyonlarında çevreye verdiğimiz önemi görsel anlamla zenginleştirerek çalışanlarımıza ulaştırıyoruz. Eğitim filminde çevre konuları 7 ana başlık üzerinden ilerliyor. • Hava Kirliliği • İklim Değişikliği • Su Kaynakları • Doğal Kaynakların Kullanımı • Atık Sorunu • Tehlikeli Maddeler • Gürültü • Çevre Kazaları

İşbaşı Konuşmaları - "Çevre Toolbox"ları

Yapılan işin çevresel risklerinin, olabilecek tüm olumsuzlukların sesli olarak düşünüldüğü, katılımcıların fikirlerinin alındığı ve olumsuzluklara karşı çözümlerin üretilip anlatıldığı, öğretildiği sohbetlerdir. Bu sohbetlerdeki ana amaç seçilen bir konunun detaylı olarak katılımcılarla paylaşılması, böylelikle farkındalığın artırılması ve çalıştığımız ortamın çevresel gelişimine katkıda bulunulmasıdır.

Çevre Öneri ve Şikayet Sistemi

Akçansa yönetim ilkeleri gereği katılımcılığın geliştirilmesi ana hedefler arasında yer almaktadır. Bu nedenle başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın öneri ve şikayetlerini dinleyerek uygulamalarımızı şekillendirmeyi hedefleriz.

Akçansa faaliyet sahalarına yönelik çevre, enerji ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak tarafımıza iletilen tüm olumsuzluk ve şikayetler Çevre, Enerji ve İSG Yönetim Temsilcileri'ne iletilir. İletilen tüm hususlar dikkatle ele alınarak ilgili yöneticiler tarafından Uygunsuzluk ve Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü uyarınca hayata geçirilen çalışmalarla çözümlenir. Bu kapsamda 2014'te paydaşlarımızın ilettiği 12 sorun çözümlenmiş, 2015 yılında iletilen 11 sorunun 10'u çözümlenmiştir. Geri kalan 1 vakanın çözülmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.