Akçansa, çimento, agrega ve hazır beton üretim tesislerinde, su kullanımı, atık su kontrolü, atık yönetimi ve gürültü başlıklarıyla çerçevelenen çevresel etki konularını risk temelli bir yaklaşımla yönetmektedir. Akçansa üretim tesislerinin hiçbiri biyoçeşitlilik niteliği bakımından koruma altına alınmış arazilerde bulunmamakla birlikte çevre politikası, ISO14001 çevre yönetim standardı ilkeleri ve yasal mevzuat doğrultusunda hazırlanan iş süreçleriyle toprak, hava, su ve gürültü kirliliğinin ve kaynakların yok olmasının önüne geçilmektedir.

Fabrikalar, hazır beton ve agrega tesisleri, liman ve terminallerin çevre ile ilgili tüm yasal işlemleri, saha tetkikleri ve çevre yönetim sistemi uygulamalarından sorumlu bir Çevre Yönetim Birimi bulunmaktadır. Çevre yönetimi konuları fabrikalarda Çevre Kurulları aracılığıyla periyodik olarak ele alınmaktadır. Tüm tesislerde Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca sürekli ve periyodik olarak yapılması gereken tüm ölçüm ve kontroller yapılarak etkin izleme ve kontrol sağlanır. Kritik görülen çevre konularına yönelik göstergelerde elde edilen gelişim aylık olarak üst yönetime raporlanır. Sürekli gelişim ve iyileştirme algısıyla yürütülen çevre sistem ve saha performansı tetkikleri çalışan katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Fabrikalarda görülen uygunsuzlukların web tabanlı çevre yönetim sistemi üzerinden yönetime bildirilmesi yönünde çalışanlarımız teşvik edilmektedir. Bu sonuçlarla düzeltici ve önleyici çalışmalar yürütülmektedir.

Çalışanların çevre bilincinin sürekli iyileştirilmesi için Akçansa Çevre Mühendisleri, çalışanlara yıl boyunca çevre bilinci, sürdürülebilirlik bakış açısı, mevzuat, atık yönetimi ve örnek saha uygulamaları konularında çevre eğitimleri vermektedir. Bu ve benzeri çalışmalar kapsamında 2014 yılında 379 kişi*saat, 2015 yılında da 909 kişi*saat çalışan eğitimi gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim çalışmalarına 2014 yılında 254 kişi katılırken, 2015 yılındaki katılım 521'e yükselmiştir. Gerçekleştirdiğimiz çevre eğitimlerinde hedefimiz şirket çalışanlarının yanında müteahhit firma çalışanlarının da katılımını sağlamaktır. Bu kapsamda müteahhit çalışanlarına yönelik olarak 2014'te 82 kişi*saat, 2015'te ise 60 kişi*saat çevre eğitimi düzenlenmiştir.

Akçansa her yıl önemli miktarda kaynak ayırarak çevre performansının geliştirilmesine yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda, tozsuzlaştırma, su geri kazanımı gibi çevre performansı artırıcı yatırım çalışmalarına 2014'te 22,6 milyon TL, 2015'te ise 16 milyon TL kaynak aktarılmıştır.