Biyoçeşitlilik yönetimi, Akçansa 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri arasında yer alan öncelikli konulardan birisidir. Bu kapsamda, iştiraki olduğu HeidelbergCement'in faaliyet gösterdiği ülkelerde düzenlediği ve maden sahalarının biyolojik değerlerini artırmayı amaçlayan "Quarry Life Award Biyoçeşitlilik Proje Yarışması"nı 2014 yılında ilk kez Türkiye'de gerçekleştirmiştir. Yarışma kapsamında, madencilik faaliyetleri sonrası arazilerin ve doğal yabani hayatın, üniversite öğrencileri, araştırma görevlileri tarafından üretilecek yaratıcı, farklı ve inovatif projelerle tekrar doğaya kazandırılması, bu alanlarda biyolojik çeşitliliğinin artırılması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak projeler toplanmıştır.

Quarry Life Award Biyoçeşitlilik Proje Yarışması ile üniversite öğrencileri tarafından maden sahalarının biyolojik değerini artırmayı amaçlayan projeler üretilmesi ve öğrencilerin bu yöndeki farkındalıklarının artırılmasını amaçlanmaktadır. 2014 yılında yapılan ilk yarışmaya 14 proje katılmıştır. 2016 yılında yapılacak olan ikinci yarışmanın tanıtım ve hazırlıklarına 2015 yılında başlanmıştır. (www.quarrylifeaward.com)