SAHADA ÜRETİME BAŞLAMADAN ÖNCE REZERV ÇALIŞMASI VE İŞLETME PLANLARININ YANI SIRA DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA (REHABİLİTASYON) PLANI YAPILIR.

Çimento üretimi, arazi kullanımı, ocak sahalarının işletilmesi, su tüketimi, atık ve gürültü gibi nedenlerle biyoçeşitlilik üzerinde etki üretme potansiyeline sahiptir. Akçansa'nın faaliyetlerinde benimsediği ana ilke, doğal yaşam ve toplum için büyük öneme sahip olan biyoçeşitlilik üzerinde kalıcı olumsuzluklara sebep olmamak ve hatta olumlu katkı sağlamaktır. Biyoçeşitlilik konusunun 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında yerini almasıyla da bu ilkenin altı çizilmiş olmaktadır.

Maden sahalarının yönetimi başta Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği olmak üzere son derece kapsamlı ve sıkı takip edilen yasal mevzuatlara tabidir. Akçansa'nın maden sahalarında gerçekleştirdiği faaliyetler, üst yönetimin belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda yasal mevzuata ve ruhsat ve izinlerde belirtilen normlara uyumlu olarak yürütülmektedir. Yasalarda belirtilen periyotlarda tüm ruhsat ve izinler yenilenmektedir.

İcra Kurulu ve Sürdürülebilirlik Komitesi, 2020 Sürdürülebilirlik Hedefleri içinde de yerini alan biyoçeşitlilik konusundaki gelişimi belirlenen performans göstergeleri ve dönemsel hedefler aracılığıyla takip etmektedir. Kurumsal performans sisteminin de bir parçası olan biyoçeşitlilik konusunda elde edilen performans çalışanların bireysel performansının değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır.

Ladik Rehabilitasyon Çalışması

Samsun Ladik'te bulunan çimento fabrikamızın kireçtaşı sahasında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle 4 ha alanda rehabilitasyon projesi gerçekleştirilmiştir. Araziye toprak serimi uygulamasının ardından bölgenin doğal şartları ve bitki örtüsüne uygun 4.500 sedir fidanı dikilmiştir. Proje alanı içinde iri kaya blokları kullanılarak yabani hayvanların barınmasına olanak sağlayan doğal yaşam alanları da oluşturulmuştur.