2015 YILINDA, 6,2 MİLYON TON GİBİ REKOR BİR DÜZEYDE YURT İÇİ ÇİMENTO VE KLİNKER SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİRKEN İHRACATIMIZI DA 1,4 MİLYON TON DÜZEYİNE YÜKSELTMEYİ BAŞARDIK.

Saygıdeğer paydaşlarımız,

Temel amacımız paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmektir. Bunun gerçekleştirilmesi için de hem karlılığı hem insana ve doğaya saygıyı hedefleyen bir iş modeli takip ediyoruz. Benimsediğimiz bu çalışma kültürü ve bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz uygulamalarla da sektörümüze öncülük ediyoruz. Atık ısıdan enerji geri kazanımı gibi birçok uygulamamız sektörümüzde sadece yerel değil uluslararası ölçekte de örnek teşkil etmektedir.

Akçansa, sektöründe öncü yenilikleri hayata geçirmiş bir Ar-Ge ve inovasyon kültürüne sahiptir. Ar-Ge ekiplerimiz toplumsal ve endüstriyel beklentileri, çevre ve iklim sorumluluğuyla birleştirerek "yolbeton" gibi ürünler geliştirmektedir. Betonik Fikirler proje yarışmamızda ortaya çıkarılarak gelecek dönemde üretime başlaya cağımız ve sektöründe bir ilk olarak elektrik enerjisi üretme niteliği olan “enerjik beton” gibi yenilikçi ürünler de gelecekte portföyümüzde yerini alabilecektir.

İklim değişikliği konusu tüm çimento sektörü için olduğu gibi bizim için de önemli bir çalışma alanıdır. Akçansa olarak iklim değişikliği konusunda çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Bu doğrultuda enerji verimliliği, emisyon azaltımı gibi etki azaltıcı uygulamaların yanında alternatif yakıt ve hammadde kullanımı gibi iklim değişikliğiyle mücadelede hem çevresel hem de ekonomik anlamda etkin çözümler uyguluyoruz.

Akçansa işgücü uygulamalarını tercih edilen işveren olma hedefiyle yürütmektedir. Bunun için izlediğimiz temel strateji, çalışanlarımıza iş güvenliğine üst düzeyde önem verilen, bireysel gelişimin, girişimciliğin ve yaratıcılığın geliştirilmesini destekleyen, adil, şeffaf ve insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı sunmaktır. Raporlama döneminde insan odaklı işyerleri için bir kalite standardı olan Investors In People'da Altın Standart'a ulaşmamız; Heidelberg Cement tarafından 22 ülkeden 600'ün üzerinde tesisin katılımıyla düzenlediği Safe Work Healthy Life Awards kapsamında Garipçe tesisimizin birincilik ödülüne, Büyükçekmece ve Saray tesislerimizin mansiyon ödülüne layık görülmesi bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların haklı neticesidir.

Başarımızın sırrı, tedarikçilerimizden bayi ve müşterilerimize, yerel halktan sivil topluma tüm paydaşlarımızı dinleyerek, beklenti ve görüşlerine en doğru şekilde yanıt vermeyi faaliyetlerimizin önemli bir bileşeni olarak kabul etmemizdir. Dinleyerek, tartışarak, ortak karar vererek hayata geçirdiğimiz uygulamaların başarıyla sonuçlanması tesadüf değildir. Tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer üretme hedefimiz ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Raporlama döneminde olduğu gibi gelecek dönemlerde de müşterilerimizle, tedarikçilerimizle ve özellikle yerel halkla birçok platformda bir araya gelerek sürdürülebilir gelişimimiz ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak adına birlikte çalışacağız. Bu noktada özellikle hayata geçirdiğimiz toplumsal gelişim projelerinin başarısını vurgulamak gerekir.

20. yılımıza girmeye hazırlanırken, elde ettiğimiz başarının mimarı olan çalışanlarımıza, bir parçamız olarak gördüğümüz ve bizi asla yalnız bırakmayan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza, ana hissedarlarımız Sabancı Holding ve HeidelbergCement ile tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Mehmet Hacıkamiloğlu
Yönetim Kurulu Başkanı