Kuruluşunun 20. yılında bulunan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. "tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyüme" vizyonu çerçevesinde, finansal ve operasyonel başarının yanı sıra sosyal, çevresel, ekonomik ve etik alanlarındaki sorumluluklarını ön plana koyan yönetim anlayışıyla paydaşları için değer üretmeye devam etmektedir.

Geçmiş dönemde de olduğu gibi Akçansa 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu da Global Reporting Initiative tarafından yayınlanan GRI G4 Raporlama Rehberi'nin "temel" (core) düzey uygulama ilkelerine uyumlu biçimde hazırlanmıştır. Rapor içeriğinin tespitinde, kullanılan verilerin oluşturulmasında da, aksi ifade edilmedikçe, GRI G4 Raporlama Rehberi'nde önerilen yöntemler takip edilmiştir.

Başta çalışanlar, hissedarlar, bayiler, tedarikçiler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlarımızın, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği, doğru, açık ve güncel bilgi edinme hakkı doğrultusunda yayınladığımız Akçansa 2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu içeriğini 01.01.2014 - 31.12.2015 tarihleri arasındaki 2 takvim yılını kapsayan dönemde çimento, agrega ve hazır beton iş kollarında Akçansa, Agregasa ve Betonsa markalarıyla Türkiye'de yürüttüğümüz faaliyetler oluşturmaktadır. Ana hissedarlarımızdan HeidelbergCement'in iştiraki HC Trading'in ihracat faaliyetleri ve iştirakimiz Karçimsa'ya ait bilgiler bu rapor kapsamında değildir.

Raporda yer verdiğimiz konular, GRI G4 Rehberi'nde belirtilen ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen önceliklendirme çalışmasıyla belirlenmiştir. Bu çalışma dahilinde, sektörel verilerin, sektörel kuruluşların raporlarının, Akçansa yöneticilerinin görüşlerinin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz paydaş toplantıları, Komşu Konseyi gibi paydaş katılımı çalışmalarıyla elde ettiğimiz geri bildirimlere de yer verilmiştir.

Geçmiş dönemlere ait Akçansa Sürdürülebilirlik Raporu yayınlarına kurumsal internet sitemiz www.akcansa.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.