• Kurumsal Profil

  Kurumsal Profil

  Akçansa, Türkiye’nin en büyük çimento ve hazır beton üreticisi ve sektörünün lider şirketi konumundadır. İstanbul Sanayi Odası tarafından ödüllendirilen doğa dostu kimliği, üstün hizmet ve çözüm anlayışıyla Akçansa, Türkiye'nin çimento ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılamaktadır.

 • Çimento Sektörü, Yerel Ekonomi ve Akçansa

  Çimento Sektörü, Yerel Ekonomi ve Akçansa

  Kıtaları buluşturan projelerle kalkınmanın altyapısını inşa ediyoruz. 2015 yılında, 6,2 milyon ton gibi rekor bir düzeyde yurt içi çimento ve klinker satışı gerçekleştirirken ihracatımızı da 1,4 milyon ton düzeyine yükseltmeyi başardık.

 • Yönetişim ve Sürdürülebilirlik

  Yönetişim ve Sürdürülebilirlik

  Paydaşlarımızla güçlü bağlar kurarak birlikte katma değer üretiyoruz. Akçansa, yasalara tam uyumun sağlandığı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemektedir. Bu yönetim anlayışı çerçevesinde, paydaşları için en üst düzeyde değer yaratmayı ve kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedeflemektedir.

 • İklim Değişikliği İle Mücadele

  İklim Değişikliği İle Mücadele

  Enerji verimliliğine odaklanarak iklim değişikliği ile mücedeleyi iş modelimizle bütünleştiriyoruz. Akçansa’nın iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında takip ettiği politika ve stratejileri, hayata geçirilecek uygulama alanlarının belirlenmesinde kullandığı temel kaynaklar kyoto protokolü, uluslararası iklim zirvesi kararları, yerel ve uluslararası düzenlemelerdir.

 • Biyoçeşitlilik

  Biyoçeşitlilik

  Faaliyetlerimizi doğanın hassas dengesini gözeterek yürütüyoruz.Çimento üretimi, arazi kullanımı, ocak sahalarının işletilmesi, su tüketimi, atık ve gürültü gibi nedenlerle biyoçeşitlilik üzerinde etki üretme potansiyeline sahiptir. Akçansa'nın faaliyetlerinde benimsediği ana ilke, doğal yaşam ve toplum için büyük öneme sahip olan biyoçeşitlilik üzerinde kalıcı olumsuzluklara sebep olmamak ve hatta olumlu katkı sağlamaktır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş sağlığı ve güvenliğini bir yaşam kültürü olarak benimsiyoruz. 2014 ve 2015 yıllarında Akçansa operasyonlarında ölümle sonuçlanan kaza sayısı 0'dır. akçansa, bu istatistiği korumak adına önleyici çalışmalarına devam etmekte, tek bir kazanın bile meydana gelmemesi için tüm ilgili paydaşlarıyla birlikte çalışmalar yürütmektedir.

 • Çalışma Hayatı

  Çalışma Hayatı

  Başarımızın odağında ekip çalışması yer alıyor. Akçansa operasyonlarında 2015 yılı sonu itibariyle 1.129 çalışan görev almaktadır.

 • Kurumsal Vatandaşlık

  Kurumsal Vatandaşlık

  Yaşadığımız toplumla bağlarımızı güçlendiriyor sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Akçansa, tüm faaliyetlerini toplumsal, çevresel, yasal ve etik ilkelere bağlı bir kurum kültürüyle yürütmekte, içinde yaşadığı toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli ve refah dolu bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

"0" kaza politikasını benimseyerek emniyetli yaşam kültürü oluşturmak

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sürdürülebilir satın alma ve lojistik faaliyetlerini yürütmek, Alternatif yakıt ve biyokütle kullanımını artırmaya yönelik iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak

Biyoçeşitlilik

Maden sahalarında üretimin bittiği alanların rehabilite edilmesi ve biyoçeşitliliği artırmak, Biyoçeşitlilik konusunda farkındalığı artırmak, bu amaçla Quarry Life Award yarışmasını Türkiye’de hayata geçirmek

İklim ve Çevrenin Korunması

Emisyon kontrolü ve CO2 azaltımı için enerji verimliliği ve atık ısı geri kazanım gibi projeleri hayata geçirmek, alternatif yakıt ve biyokütle kullanımını artırmak, Etkin su yönetimi

Sürdürülebilir İnşaat Çözümleri

Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek ürünlerin çevresel etkilerini azaltmak, bu kapsamda çimento klinker oranını düşürmek, Çevresel ürün beyanları yapmak, Yeşil bina pazarında yer almak için çalışmalar gerçekleştirmek, Geri dönüştürülmüş agrega kullanımını artırmak

Paydaş Katılımı

Tüm paydaşlarla etkin iletişim kurmak, bu kapsamda komşu konseyi, açık kapı günleri, paydaş toplantıları, geleceğin liderleri, betonik fikirler yarışması ve kariyer günleri buluşmalarını gerçekleştirmek, En tercih edilen işveren olmak hedefi ile uygulamalar hayata geçirmek